archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 15
Jaargang 7
10 juni 2010
Bezigheden > Achter zonwerend glas delen printen terug
Stilstand of achter-uitgang? Haitze Meurs

0715BZ WK
Sta mij toe u, voor de volgende voetbalwedstrijd begint, te informeren over de toestand in de wereld.
 
Jaarlijks wordt een instroom georganiseerd van jonge academici bij de rijksoverheid. Dat zijn gewilde plaatsen. Men krijgt een traineeship met volop leer- en ontwikkelmogelijkheden. Voor de ca 150 vacatures melden zich meestal zo’n 4000 personen aan, waarvan er 1000 – na een eerste selectie via een internettest – uitgenodigd worden om een psychologische test te maken. Bij de uitleg van de procedure kijkt men doorgaans niet zo gelukkig, omdat er van de 1000 nog 850 gaan afvallen.
Zelfs de obligate mededeling dat ieder toch ooit één van ca 300 miljoen zaadcellen was en daar als winnaar uit te voorschijn gekomen is, vermag de deelnemers niet op hun gemak te stellen. Men wil en zoekt zekerheid, dan is men pas gerust. Dat gaat overigens niet altijd op. Bij reorganisaties bijvoorbeeld verkeren medewerkers vaak in grote onzekerheid en zijn ze bezorgd. Krijgt men echter een zekerheid voorgespiegeld die niet in de voorgestelde carrièrelijn past, dan slaat dat om in ontevredenheid. Wat is nu erger, onzekerheid of ontevredenheid?

Zeker is dat men een keer dood gaat. Ik kan wel zeggen dat er van de 15 miljard mensen die ooit op aarde geleefd hebben er op dit moment nog 6 miljard leven, wat uitgelegd zou kunnen worden dat we 40% kans hebben om te overleven, maar dat neemt geen hond serieus.
Zeker is ook dat het op termijn helemaal fout gaat met de mens op aarde. Bevolkingsstatistieken wijzen op een afschuwelijke ontwikkeling. Als de mensheid geen onnatuurlijke maatregelen neemt om de overbevolking een halt toe te roepen en te keren, dan doet de natuur dat wel op een (wrede) natuurlijke wijze! Politici houden zich graag bezig met zaken die ze kunnen overzien. Problemen waarvoor geen oplossing in beeld is, worden ontkend, zodat ze er niet lijken te zijn. (Dat is nu net het verschil tussen een politicus en een ondernemer, de laatste kan zich dat niet veroorloven.)

Hypocriet? Ja natuurlijk, maar daar wordt een politicus niet op afgerekend. Wel op het brengen van een slechte boodschap. Dat kost stemmen! Het grote probleem van de overbevolking, mede veroorzaakt en in stand gehouden door ontkenning (dat zal zo’n vaart niet lopen), onnozelheid (daar weet ik niets van, ik houd mij met ‘belangrijker’ zaken bezig), optimisme (tegen de tijd dat het spannend wordt komen er wel oplossingen beschikbaar), opportunisme (politieke partijen willen zichzelf niet uit de markt prijzen door een beleid van nationale verarming te propageren, net zoals regeringen dat op nationaal niveau niet willen doen ten opzichte van de omringende landen en de economische samenwerkingsverbanden).
Met andere woorden: het grootste probleem waar de wereld mee kampt: de overbevolking en de uitputting van de aarde, worden door niemand serieus aangepakt. Wellicht met uitzondering van China, dat jarenlang een één-kind-per-gezin beleid gevoerd heeft om de bevolkingsgroei in toom te houden.

Nog steeds wordt door alle politici stilstand als achteruitgang gezien, terwijl er nu juist een slag gemaakt zou moeten worden waarbij stilstand als de achter-uitgang (escape) gezien dient te worden. En vervolgens: geen overheidstekorten financieren met toekomstige groei, weg met meer asfalt, weg met het halve wagenpark, weg met al die buitenlandse vakanties, iedereen weer op de brommer door weer en wind in plaats van in een bolide. We krijgen weer grote verschillen tussen arm en rijk. Oude armoetijden gaan herleven. Nederland wordt onaantrekkelijk om er te blijven wonen wegens de nieuwe armoedegrenzen die bereikt worden. Het land loopt leeg in afwachting van ….??

Ben ik helemaal gek geworden? Wellicht wel een beetje, maar ik heb dan ook de evacuatie van de Betuwe meegemaakt. Ik ben toen geschrokken. Enorm geschrokken. Niet vanwege het water, of de serieuze dreiging om have en goed te verliezen, maar vanwege de massapaniek die plotseling opkwam, waarin het recht van de sterkste in donkere tijden weer opgeld deed. Het leek ieder voor zich, God voor ons allen.

In de weken ervoor waste de rivier al sterk. Het debiet van normaal rond 1000m³ per seconde bij Lobith zwol aan tot liefst 30.000m³. ‘s Avonds kwamen groepjes mensen kijken bij de veerpont om het water in de rivier voorbij te zien razen. Hoe hoog zou het dit keer komen? Speculaties. Weddenschappen. Weerberichten spellen. Voorspellingen doen. Spanning die toeneemt. Gesprek van de dag. Dreiging van ontruiming afgedaan als interessantdoenerij van wat bestuurders. Totdat ik ‘s avonds op weg naar huis vlakbij mijn woning een verhuiswagen zag staan. Gaan die verhuizen dan? Nee, uit voorzorg. Die is gek!!

Volgende dag wel 5 verhuiswagens. Moet niet te gek worden. Dan plots de mededeling dat iedereen binnen 48 uur de stad verlaten moet hebben. Daar was de uittocht uit Egypte niets bij. Paniek, files vanaf de voordeur, iedereen mobiliseren, alles uit handen laten vallen, mensen die doodgereden werden in de drukte, redden wat er te redden viel.
Ik ben zo bang dat zoiets ook gaat gebeuren met onze wereld. Bang? Nee, ik weet het wel zeker. Geen regulatie, geen redelijkheid, geen duidelijkheid, geen bezinning, Alleen maar blinde paniek, wantrouwen, eigenbelang, overleven, oerinstincten die (wan)orde gaan scheppen.
 
Dit was de toestand in de wereld, veel plezier bij het voetballen.
 
********************
Doe iets leuks met je geld:
Word donateur van De Leunstoel.


© 2010 Haitze Meurs meer Haitze Meurs - meer "Achter zonwerend glas" -
Bezigheden > Achter zonwerend glas
Stilstand of achter-uitgang? Haitze Meurs
0715BZ WK
Sta mij toe u, voor de volgende voetbalwedstrijd begint, te informeren over de toestand in de wereld.
 
Jaarlijks wordt een instroom georganiseerd van jonge academici bij de rijksoverheid. Dat zijn gewilde plaatsen. Men krijgt een traineeship met volop leer- en ontwikkelmogelijkheden. Voor de ca 150 vacatures melden zich meestal zo’n 4000 personen aan, waarvan er 1000 – na een eerste selectie via een internettest – uitgenodigd worden om een psychologische test te maken. Bij de uitleg van de procedure kijkt men doorgaans niet zo gelukkig, omdat er van de 1000 nog 850 gaan afvallen.
Zelfs de obligate mededeling dat ieder toch ooit één van ca 300 miljoen zaadcellen was en daar als winnaar uit te voorschijn gekomen is, vermag de deelnemers niet op hun gemak te stellen. Men wil en zoekt zekerheid, dan is men pas gerust. Dat gaat overigens niet altijd op. Bij reorganisaties bijvoorbeeld verkeren medewerkers vaak in grote onzekerheid en zijn ze bezorgd. Krijgt men echter een zekerheid voorgespiegeld die niet in de voorgestelde carrièrelijn past, dan slaat dat om in ontevredenheid. Wat is nu erger, onzekerheid of ontevredenheid?

Zeker is dat men een keer dood gaat. Ik kan wel zeggen dat er van de 15 miljard mensen die ooit op aarde geleefd hebben er op dit moment nog 6 miljard leven, wat uitgelegd zou kunnen worden dat we 40% kans hebben om te overleven, maar dat neemt geen hond serieus.
Zeker is ook dat het op termijn helemaal fout gaat met de mens op aarde. Bevolkingsstatistieken wijzen op een afschuwelijke ontwikkeling. Als de mensheid geen onnatuurlijke maatregelen neemt om de overbevolking een halt toe te roepen en te keren, dan doet de natuur dat wel op een (wrede) natuurlijke wijze! Politici houden zich graag bezig met zaken die ze kunnen overzien. Problemen waarvoor geen oplossing in beeld is, worden ontkend, zodat ze er niet lijken te zijn. (Dat is nu net het verschil tussen een politicus en een ondernemer, de laatste kan zich dat niet veroorloven.)

Hypocriet? Ja natuurlijk, maar daar wordt een politicus niet op afgerekend. Wel op het brengen van een slechte boodschap. Dat kost stemmen! Het grote probleem van de overbevolking, mede veroorzaakt en in stand gehouden door ontkenning (dat zal zo’n vaart niet lopen), onnozelheid (daar weet ik niets van, ik houd mij met ‘belangrijker’ zaken bezig), optimisme (tegen de tijd dat het spannend wordt komen er wel oplossingen beschikbaar), opportunisme (politieke partijen willen zichzelf niet uit de markt prijzen door een beleid van nationale verarming te propageren, net zoals regeringen dat op nationaal niveau niet willen doen ten opzichte van de omringende landen en de economische samenwerkingsverbanden).
Met andere woorden: het grootste probleem waar de wereld mee kampt: de overbevolking en de uitputting van de aarde, worden door niemand serieus aangepakt. Wellicht met uitzondering van China, dat jarenlang een één-kind-per-gezin beleid gevoerd heeft om de bevolkingsgroei in toom te houden.

Nog steeds wordt door alle politici stilstand als achteruitgang gezien, terwijl er nu juist een slag gemaakt zou moeten worden waarbij stilstand als de achter-uitgang (escape) gezien dient te worden. En vervolgens: geen overheidstekorten financieren met toekomstige groei, weg met meer asfalt, weg met het halve wagenpark, weg met al die buitenlandse vakanties, iedereen weer op de brommer door weer en wind in plaats van in een bolide. We krijgen weer grote verschillen tussen arm en rijk. Oude armoetijden gaan herleven. Nederland wordt onaantrekkelijk om er te blijven wonen wegens de nieuwe armoedegrenzen die bereikt worden. Het land loopt leeg in afwachting van ….??

Ben ik helemaal gek geworden? Wellicht wel een beetje, maar ik heb dan ook de evacuatie van de Betuwe meegemaakt. Ik ben toen geschrokken. Enorm geschrokken. Niet vanwege het water, of de serieuze dreiging om have en goed te verliezen, maar vanwege de massapaniek die plotseling opkwam, waarin het recht van de sterkste in donkere tijden weer opgeld deed. Het leek ieder voor zich, God voor ons allen.

In de weken ervoor waste de rivier al sterk. Het debiet van normaal rond 1000m³ per seconde bij Lobith zwol aan tot liefst 30.000m³. ‘s Avonds kwamen groepjes mensen kijken bij de veerpont om het water in de rivier voorbij te zien razen. Hoe hoog zou het dit keer komen? Speculaties. Weddenschappen. Weerberichten spellen. Voorspellingen doen. Spanning die toeneemt. Gesprek van de dag. Dreiging van ontruiming afgedaan als interessantdoenerij van wat bestuurders. Totdat ik ‘s avonds op weg naar huis vlakbij mijn woning een verhuiswagen zag staan. Gaan die verhuizen dan? Nee, uit voorzorg. Die is gek!!

Volgende dag wel 5 verhuiswagens. Moet niet te gek worden. Dan plots de mededeling dat iedereen binnen 48 uur de stad verlaten moet hebben. Daar was de uittocht uit Egypte niets bij. Paniek, files vanaf de voordeur, iedereen mobiliseren, alles uit handen laten vallen, mensen die doodgereden werden in de drukte, redden wat er te redden viel.
Ik ben zo bang dat zoiets ook gaat gebeuren met onze wereld. Bang? Nee, ik weet het wel zeker. Geen regulatie, geen redelijkheid, geen duidelijkheid, geen bezinning, Alleen maar blinde paniek, wantrouwen, eigenbelang, overleven, oerinstincten die (wan)orde gaan scheppen.
 
Dit was de toestand in de wereld, veel plezier bij het voetballen.
 
********************
Doe iets leuks met je geld:
Word donateur van De Leunstoel.
© 2010 Haitze Meurs
powered by CJ2