archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 7
25 februari 2010
Bezigheden > Achter zonwerend glas delen printen terug
Infodrome Peter Schröder

0709BZ Computer
Razendsnel
Toen ik ooit een artikel schreef over Kennisbeheer voor de wetenschap * wilde ik de sensationele veranderingen in de wetenschappelijke informatisering kernachtig aanduiden met de zinsnede: ‘De rekenkracht van de PC die nu op het bureau van een wetenschapper staat, zat 20 jaar geleden in een machine die al gauw meer ruimte dan de hele kamer in beslag nam’. Hoofdredacteur Theo Timman (veel te vroeg betreurd) belde mij op: ‘Meneer Schröder, dat van die wonderbaarlijke krimp van de computer, dat staat in meer dan 90% van de artikelen die ik binnenkrijg; ik dacht niet dat uw betoog er onder zou lijden als u dat wegliet.’ Ik weet weinig van voetbal, maar die zat. En ik had nog wel de woorden ‘Wet van Moore’, ‘Informatiemaatschappij’, ‘razendsnel’ en ‘globalisering’ zorgvuldig vermeden.

Gelijkschakeling
Ik ben een groot liefhebber van clichés. Heeft het PC/Internetsysteem het gebruik van clichés doen toenemen? Het hoeft niet. Met de tekstverwerker valt elk ongewenst cliché moeiteloos (ook dat woord komen we in verband met ICT vaak tegen) te verwijderen. Ik heb gehoord van een belangrijk dagblad waarin de woorden ‘met één muisklik’ routinematig (zeg maar: zonder muisklik) worden weggegooid. In beginsel maakt de enorme omvang van het Internetgeheugen het benutten van een uitzinnige variëteit aan taal en tekens mogelijk. Maar het zou me niet verbazen als op het Net als geheel, de Grootste Gemene Deler overheerst. ‘We’ hebben er steeds meer televisiekanalen bij gekregen en naderen de situatie waarin we bediend worden met ons aller-persoonlijkste aanbod, maar één blik op het scherm is (weer zo een) genoeg om te zien dat het om kloneringen van Paul de Leeuw en Paul Witteman gaat.

Bloggers
De stelling van toenemende homogenisering zou kunnen worden getoetst. Als we de bestaande supercomputers (numbercrunchers/getallenkrakers) een weekje loslaten op de webwereldcontent zou duidelijk moeten kunnen worden of, en zo ja hoe, de vervlakking voortschrijdt. Gelukkig is er niemand van plan al die eigenaardige uitroepen van bloggers, twitteraars, hyvers etc. etc. ad inf. te gaan analyseren. Die hartenkreten zijn al niet bedoeld om te worden ontvangen (de Internetblog als megafoon in de woestijn), aan een tekstanalyse zijn ze nog minder besteed.
Dat zeg ik nu wel, maar misschien is het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), de hoeder van het officiële gebruik van de taal al lang bezig met het registreren van woordfrequenties en spellingsvarianten.

Weg met deskundigheid
Het INL is een heel bijdetijds instituut dat ons een officieel taalgebruik voorschrijft dat zo veel mogelijk overeenkomt met de taal die ‘we’ statistisch al spreken en schrijven zonder op de voorschriften van het INL te letten. Dat kan gebeuren als er minder geluisterd wordt naar autoriteiten die denken het beter te weten! Terwijl Wikiwij net zoveel weten van taal als de taalprofessoren! En dankzij het Internet ook net zoveel van Mexicaanse Griepcomplotten en Financiële Crises als de zogenaamde deskundigen & experts!
We kunnen steeds meer weten, maar we moeten al dat weten wel zien te verwerken in die zelfde oude hersenpan van ons. Weet u wat het is? Het PC/Internetsysteem is een wereld van…. contrasten! Het maakt het mooiste en het slechtste in ons wakker, het schept enorme kansen, maar brengt ook verschrikkelijke bedreigingen!

Wetenschap
Ik heb me beroepsmatig beziggehouden met de informatisering van het wetenschapsbestel en daarbij meegemaakt hoe onderzoekers op wonderbaarlijke wijze de kwaliteit en productiviteit van hun onderzoek0709BZ ICT-school hebben verhoogd. Ze hebben ongelooflijk veel meer en betere resultaten kunnen boeken dan welke andere maatschappelijke sector ook. En dat kon en kan omdat het PC/Internetsysteem ontwikkeld is door onderzoekers die op dat gebied deskundig en competent zijn. Zodat het systeem met een grote vanzelfsprekendheid kon worden ingelijfd en verder ontwikkeld. Wetenschappers zijn op hun gebied nu eenmaal intelligenter en verstandiger dan wie dan ook. Kletsmajoors krijgen minder kansen: uiteindelijk gaat het er bij wetenschap om sommen (vraagstukken) op een betere (preciezer, systematischer, verder en relevanter) manier te kunnen oplossen. Wie niet kan doordenken en doorrekenen valt af, ook al is dat zielig, ondemokratisch en onrechtvaardig.

Kennis
Onze postmoderne samenleving heeft een grote behoefte aan spiritualisme, alternatieve geneeskunde, sterrenwichelarij en wat dies meer zij, en heeft daar ook de ruimte voor zolang er voldoende verstandige, competente, deskundige mensen zijn die zorgen dat vliegtuigen meestal blijven vliegen, kachels blijven branden en gebouwen overeind blijven staan. Om daarin te voorzien is er goed onderwijs nodig en het PC/Internetsysteem kan de reikwijdte en de kwaliteit daarvan sterk vergroten. Over de manier waarop dat het beste kan gebeuren is veel gesproken in commissies, op departementen, op congressen, maar gezegd moet worden dat de resultaten van de onderwijsinformatisering tot nu toe pover afsteken bij de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek.

Rechtlijnige ingenieurs
Er is een heel mooie uitzondering op de traagheid in de traditionele (hoger) onderwijswereld: de Open CourseWare (OCW) van het Massachusetts Institute of Technology. Zoals bij de collega-topinstituten werd er ook op MIT gedelibereerd over een mooiere disseminatie van de bij het instituut beschikbare onderwijskennis, in het bijzonder de colleges en de collegestof. Er werd gepraat over de kosten, de (auteurs)rechten, de marktpositie van de docenten en wat dies meer zij. Een consultant werd aangetrokken om te onderzoeken welk businessmodel er in aanmerking zou komen voor webcasting. Er kwam uit de bus dat er met internetonderwijs geen geld te verdienen viel en dat er flink geld bij zou moeten. In tegenstelling tot de collega-instituten zei de board toen niet: dan beginnen we er niet aan, maar: we zitten hier om onze kennis zo goed mogelijk te spreiden en als dat via Internet beter kan doen we dat ook als het een paar centen kost.

Beren van de weg houden
Zo gezegd zo gedaan. Kijk op http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm en u wordt overtuigd (één blik op de site…). Het succes is overweldigend. Er wordt ingelogd van Sao Paolo tot Akkra, van Melbourne tot Spitsbergen en (aspirant)studenten kunnen zich beter voorbereiden, kunnen beter aan de slag gaan en worden wijzer met de leerstof zoals geleverd door MIT. En de opzet is zo simpel. MIT is een ingenieursbolwerk en een van de rijkste universiteiten van de wereld. Het intrigeert dat exacte bollebozen (die uit eigen portemonnaie het instituut overeind houden) alle collega’s vóór waren bij het nemen van een zo vanzelfsprekende beslissing. En daarmee zonder opgeblazen metaforen over kennisexplosie en valorisatie zo’n achteloos succes wisten te boeken.

* (I&I), jaargang 8, nr1, Amsterdam : Cramwinckel
 
****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php


© 2010 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Achter zonwerend glas" -
Bezigheden > Achter zonwerend glas
Infodrome Peter Schröder
0709BZ Computer
Razendsnel
Toen ik ooit een artikel schreef over Kennisbeheer voor de wetenschap * wilde ik de sensationele veranderingen in de wetenschappelijke informatisering kernachtig aanduiden met de zinsnede: ‘De rekenkracht van de PC die nu op het bureau van een wetenschapper staat, zat 20 jaar geleden in een machine die al gauw meer ruimte dan de hele kamer in beslag nam’. Hoofdredacteur Theo Timman (veel te vroeg betreurd) belde mij op: ‘Meneer Schröder, dat van die wonderbaarlijke krimp van de computer, dat staat in meer dan 90% van de artikelen die ik binnenkrijg; ik dacht niet dat uw betoog er onder zou lijden als u dat wegliet.’ Ik weet weinig van voetbal, maar die zat. En ik had nog wel de woorden ‘Wet van Moore’, ‘Informatiemaatschappij’, ‘razendsnel’ en ‘globalisering’ zorgvuldig vermeden.

Gelijkschakeling
Ik ben een groot liefhebber van clichés. Heeft het PC/Internetsysteem het gebruik van clichés doen toenemen? Het hoeft niet. Met de tekstverwerker valt elk ongewenst cliché moeiteloos (ook dat woord komen we in verband met ICT vaak tegen) te verwijderen. Ik heb gehoord van een belangrijk dagblad waarin de woorden ‘met één muisklik’ routinematig (zeg maar: zonder muisklik) worden weggegooid. In beginsel maakt de enorme omvang van het Internetgeheugen het benutten van een uitzinnige variëteit aan taal en tekens mogelijk. Maar het zou me niet verbazen als op het Net als geheel, de Grootste Gemene Deler overheerst. ‘We’ hebben er steeds meer televisiekanalen bij gekregen en naderen de situatie waarin we bediend worden met ons aller-persoonlijkste aanbod, maar één blik op het scherm is (weer zo een) genoeg om te zien dat het om kloneringen van Paul de Leeuw en Paul Witteman gaat.

Bloggers
De stelling van toenemende homogenisering zou kunnen worden getoetst. Als we de bestaande supercomputers (numbercrunchers/getallenkrakers) een weekje loslaten op de webwereldcontent zou duidelijk moeten kunnen worden of, en zo ja hoe, de vervlakking voortschrijdt. Gelukkig is er niemand van plan al die eigenaardige uitroepen van bloggers, twitteraars, hyvers etc. etc. ad inf. te gaan analyseren. Die hartenkreten zijn al niet bedoeld om te worden ontvangen (de Internetblog als megafoon in de woestijn), aan een tekstanalyse zijn ze nog minder besteed.
Dat zeg ik nu wel, maar misschien is het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), de hoeder van het officiële gebruik van de taal al lang bezig met het registreren van woordfrequenties en spellingsvarianten.

Weg met deskundigheid
Het INL is een heel bijdetijds instituut dat ons een officieel taalgebruik voorschrijft dat zo veel mogelijk overeenkomt met de taal die ‘we’ statistisch al spreken en schrijven zonder op de voorschriften van het INL te letten. Dat kan gebeuren als er minder geluisterd wordt naar autoriteiten die denken het beter te weten! Terwijl Wikiwij net zoveel weten van taal als de taalprofessoren! En dankzij het Internet ook net zoveel van Mexicaanse Griepcomplotten en Financiële Crises als de zogenaamde deskundigen & experts!
We kunnen steeds meer weten, maar we moeten al dat weten wel zien te verwerken in die zelfde oude hersenpan van ons. Weet u wat het is? Het PC/Internetsysteem is een wereld van…. contrasten! Het maakt het mooiste en het slechtste in ons wakker, het schept enorme kansen, maar brengt ook verschrikkelijke bedreigingen!

Wetenschap
Ik heb me beroepsmatig beziggehouden met de informatisering van het wetenschapsbestel en daarbij meegemaakt hoe onderzoekers op wonderbaarlijke wijze de kwaliteit en productiviteit van hun onderzoek0709BZ ICT-school hebben verhoogd. Ze hebben ongelooflijk veel meer en betere resultaten kunnen boeken dan welke andere maatschappelijke sector ook. En dat kon en kan omdat het PC/Internetsysteem ontwikkeld is door onderzoekers die op dat gebied deskundig en competent zijn. Zodat het systeem met een grote vanzelfsprekendheid kon worden ingelijfd en verder ontwikkeld. Wetenschappers zijn op hun gebied nu eenmaal intelligenter en verstandiger dan wie dan ook. Kletsmajoors krijgen minder kansen: uiteindelijk gaat het er bij wetenschap om sommen (vraagstukken) op een betere (preciezer, systematischer, verder en relevanter) manier te kunnen oplossen. Wie niet kan doordenken en doorrekenen valt af, ook al is dat zielig, ondemokratisch en onrechtvaardig.

Kennis
Onze postmoderne samenleving heeft een grote behoefte aan spiritualisme, alternatieve geneeskunde, sterrenwichelarij en wat dies meer zij, en heeft daar ook de ruimte voor zolang er voldoende verstandige, competente, deskundige mensen zijn die zorgen dat vliegtuigen meestal blijven vliegen, kachels blijven branden en gebouwen overeind blijven staan. Om daarin te voorzien is er goed onderwijs nodig en het PC/Internetsysteem kan de reikwijdte en de kwaliteit daarvan sterk vergroten. Over de manier waarop dat het beste kan gebeuren is veel gesproken in commissies, op departementen, op congressen, maar gezegd moet worden dat de resultaten van de onderwijsinformatisering tot nu toe pover afsteken bij de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek.

Rechtlijnige ingenieurs
Er is een heel mooie uitzondering op de traagheid in de traditionele (hoger) onderwijswereld: de Open CourseWare (OCW) van het Massachusetts Institute of Technology. Zoals bij de collega-topinstituten werd er ook op MIT gedelibereerd over een mooiere disseminatie van de bij het instituut beschikbare onderwijskennis, in het bijzonder de colleges en de collegestof. Er werd gepraat over de kosten, de (auteurs)rechten, de marktpositie van de docenten en wat dies meer zij. Een consultant werd aangetrokken om te onderzoeken welk businessmodel er in aanmerking zou komen voor webcasting. Er kwam uit de bus dat er met internetonderwijs geen geld te verdienen viel en dat er flink geld bij zou moeten. In tegenstelling tot de collega-instituten zei de board toen niet: dan beginnen we er niet aan, maar: we zitten hier om onze kennis zo goed mogelijk te spreiden en als dat via Internet beter kan doen we dat ook als het een paar centen kost.

Beren van de weg houden
Zo gezegd zo gedaan. Kijk op http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm en u wordt overtuigd (één blik op de site…). Het succes is overweldigend. Er wordt ingelogd van Sao Paolo tot Akkra, van Melbourne tot Spitsbergen en (aspirant)studenten kunnen zich beter voorbereiden, kunnen beter aan de slag gaan en worden wijzer met de leerstof zoals geleverd door MIT. En de opzet is zo simpel. MIT is een ingenieursbolwerk en een van de rijkste universiteiten van de wereld. Het intrigeert dat exacte bollebozen (die uit eigen portemonnaie het instituut overeind houden) alle collega’s vóór waren bij het nemen van een zo vanzelfsprekende beslissing. En daarmee zonder opgeblazen metaforen over kennisexplosie en valorisatie zo’n achteloos succes wisten te boeken.

* (I&I), jaargang 8, nr1, Amsterdam : Cramwinckel
 
****************************
De Leunstoel wordt uitgegeven door:
Het Genootschap De Leunstoel.
Word lid! Ga naar: www.deleunstoel.nl/colofon.php
© 2010 Peter Schröder
powered by CJ2