archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 9
Jaargang 7
25 februari 2010
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Engagement en militair vertoon Peter Schröder

0709BS 71.1
Deze rubriek kan inhaken op de actualiteit. Kabinet gevallen! Stop de persen!
Kabinet gevallen, omdat het (afgezien van de andere agenda’s, niet volmondig? eenstemmig?) alleen maar met gespleten tong een verder verblijf van ‘onze jongens’ in Afghanistan onder de vlag van het Bondgenootschap zou kunnen steunen. Eerst wel onreglementaire ‘politieke steun’ voor de VS in het Irak debacle. Maar nu is het afgelopen met de steun aan de bondgenootschappelijke opbouwmissie in Afghanistan.

Kiezerskloof
Oorlog is van alle tijden, maar oorlogstijden zijn behoorlijk veranderd. Wat betreft westerse betrokkenheid is de 1e Wereldoorlog een keerpunt geweest: in 1914 trok men vastberaden, met slaande trom en wapperend vaandel ten strijde om de eer van het geliefde vaderland te verdedigen. De politieke ratio was het Landsbelang. Zoals bekend werd het (onder leiding van opperbevelhebbers die nu als oorlogsmisdadigers zouden worden aangemerkt) de grootste slachting uit de westerse geschiedenis. Daarna raakten de chefs van staven een groot deel van hun politieke macht kwijt. En nu trekken in het westen de burgerregeringen aan de militaire touwtjes. Deze moeten rekening houden met burgers die de kloof tussen kiezers en geloofwaardige gekozenen willen versmallen. Burgers die overal met zo min mogelijk militaire kleerscheuren (en zonder ‘body bags’) doorheen willen komen.

Eer en Vaderland
Op kaart 1a zien we het volksgevoel van het begin van de vorige eeuw uitgebeeld door een eenvoudige Franse militair met een Franse Tricolore. Hij staat er vastberaden bij. Het bijschrift luidt: ‘Honneur et Patrie’ en de kaart maakt deel uit van de Collection Artistique. De kaart werd verstuurd in 1904, ruim voordat de loopgraven van de 1e wereldoorlog zouden worden betrokken. Louis Geneux uit Hyeres stuurde de kaart naar Monsieur Renaud, Coiffeur in Carouge (Frankrijk).
Vijftig jaar later staan we in Nederland dat (ondanks zijn politieke neutraliteit op akelige wijze in de 2e wereldoorlog betrokken) al weer ver gevorderd was met de wederopbouw. Ons land was lid geworden van het Atlantisch Bondgenootschap0709BS 71.2 en onze soldaten verplaatsten zich niet langer per rijwiel. De illustere Prins Maurits van Nassau (1567 – 1625) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de militaire innovatie van Europa, onder meer door zijn soldaten continu bezig te houden: als er niet gevochten (kon) worden werden er greppels gegraven of werd er geëxerceerd. Dit ondersteunende bezigheidsproces bevorderde hoogwaardige aandacht voor, en concentratie op, het primaire krijgsbedrijf zodra het uur U was aangebroken. In de jaren ‘50 hielden de dienstplichtigen zich ook intensief bezig met de consumptie van gevulde koeken (en Kano’s en Parijse wafels).

Meisje
Op weekeindverlof buiten de kazerne droeg de dienstplichtige zijn uniform, groette zijn meerderen en ging daarna snel op stap naar zijn meisje. Kijk naar kaart 1b met daarop een trotse rekruut in uniform, staande achter een motorfiets met op de buddyseat zijn meisje (haar uniform: spijkerbroek, truitje met V-hals en hoofddoekje). De motor ziet eruit als een Jawa Perak 350, een populaire Tsjechische motorfiets. De (klein)zoon van deze militair hoeft als het aan Wouter Bos ligt niet meer naar Afghanistan. Hij kan hier in Nederland deelnemen aan de niet minder heftige verkiezingsstrijd, maar het is de vraag of je je soldateske gevoelens daar net zo leuk in kwijt kunt als in de steenwoestijn van Afghanistan. Het ziet er naar uit dat we hier gebombardeerd gaan worden met kreupele slogans over Islamieten en Bonussen die de kloof tussen kiezers en gekozenen zo groot gaan maken dat politieke bruggenbouwers voor een onmogelijke taak komen te staan.
Op kaart 2 Zien we de (Franse) verkiezingsstrijd in de soberder tijden van 1900. De nog niet geheel mondige burger wijst meewarig op een verkiezingsaffiche van kandidaat Prometout, die de burger een ballon vol beloften doet die alle neerkomen op varianten van ‘Belasting omlaag, Lonen omhoog!’.
Begrijpelijke, sobere tijden.
 
*************************
Abonneert u op de Nieuwsbrief.


© 2010 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Engagement en militair vertoon Peter Schröder
0709BS 71.1
Deze rubriek kan inhaken op de actualiteit. Kabinet gevallen! Stop de persen!
Kabinet gevallen, omdat het (afgezien van de andere agenda’s, niet volmondig? eenstemmig?) alleen maar met gespleten tong een verder verblijf van ‘onze jongens’ in Afghanistan onder de vlag van het Bondgenootschap zou kunnen steunen. Eerst wel onreglementaire ‘politieke steun’ voor de VS in het Irak debacle. Maar nu is het afgelopen met de steun aan de bondgenootschappelijke opbouwmissie in Afghanistan.

Kiezerskloof
Oorlog is van alle tijden, maar oorlogstijden zijn behoorlijk veranderd. Wat betreft westerse betrokkenheid is de 1e Wereldoorlog een keerpunt geweest: in 1914 trok men vastberaden, met slaande trom en wapperend vaandel ten strijde om de eer van het geliefde vaderland te verdedigen. De politieke ratio was het Landsbelang. Zoals bekend werd het (onder leiding van opperbevelhebbers die nu als oorlogsmisdadigers zouden worden aangemerkt) de grootste slachting uit de westerse geschiedenis. Daarna raakten de chefs van staven een groot deel van hun politieke macht kwijt. En nu trekken in het westen de burgerregeringen aan de militaire touwtjes. Deze moeten rekening houden met burgers die de kloof tussen kiezers en geloofwaardige gekozenen willen versmallen. Burgers die overal met zo min mogelijk militaire kleerscheuren (en zonder ‘body bags’) doorheen willen komen.

Eer en Vaderland
Op kaart 1a zien we het volksgevoel van het begin van de vorige eeuw uitgebeeld door een eenvoudige Franse militair met een Franse Tricolore. Hij staat er vastberaden bij. Het bijschrift luidt: ‘Honneur et Patrie’ en de kaart maakt deel uit van de Collection Artistique. De kaart werd verstuurd in 1904, ruim voordat de loopgraven van de 1e wereldoorlog zouden worden betrokken. Louis Geneux uit Hyeres stuurde de kaart naar Monsieur Renaud, Coiffeur in Carouge (Frankrijk).
Vijftig jaar later staan we in Nederland dat (ondanks zijn politieke neutraliteit op akelige wijze in de 2e wereldoorlog betrokken) al weer ver gevorderd was met de wederopbouw. Ons land was lid geworden van het Atlantisch Bondgenootschap0709BS 71.2 en onze soldaten verplaatsten zich niet langer per rijwiel. De illustere Prins Maurits van Nassau (1567 – 1625) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de militaire innovatie van Europa, onder meer door zijn soldaten continu bezig te houden: als er niet gevochten (kon) worden werden er greppels gegraven of werd er geëxerceerd. Dit ondersteunende bezigheidsproces bevorderde hoogwaardige aandacht voor, en concentratie op, het primaire krijgsbedrijf zodra het uur U was aangebroken. In de jaren ‘50 hielden de dienstplichtigen zich ook intensief bezig met de consumptie van gevulde koeken (en Kano’s en Parijse wafels).

Meisje
Op weekeindverlof buiten de kazerne droeg de dienstplichtige zijn uniform, groette zijn meerderen en ging daarna snel op stap naar zijn meisje. Kijk naar kaart 1b met daarop een trotse rekruut in uniform, staande achter een motorfiets met op de buddyseat zijn meisje (haar uniform: spijkerbroek, truitje met V-hals en hoofddoekje). De motor ziet eruit als een Jawa Perak 350, een populaire Tsjechische motorfiets. De (klein)zoon van deze militair hoeft als het aan Wouter Bos ligt niet meer naar Afghanistan. Hij kan hier in Nederland deelnemen aan de niet minder heftige verkiezingsstrijd, maar het is de vraag of je je soldateske gevoelens daar net zo leuk in kwijt kunt als in de steenwoestijn van Afghanistan. Het ziet er naar uit dat we hier gebombardeerd gaan worden met kreupele slogans over Islamieten en Bonussen die de kloof tussen kiezers en gekozenen zo groot gaan maken dat politieke bruggenbouwers voor een onmogelijke taak komen te staan.
Op kaart 2 Zien we de (Franse) verkiezingsstrijd in de soberder tijden van 1900. De nog niet geheel mondige burger wijst meewarig op een verkiezingsaffiche van kandidaat Prometout, die de burger een ballon vol beloften doet die alle neerkomen op varianten van ‘Belasting omlaag, Lonen omhoog!’.
Begrijpelijke, sobere tijden.
 
*************************
Abonneert u op de Nieuwsbrief.
© 2010 Peter Schröder
powered by CJ2