archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 1
Jaargang 7
15 oktober 2009
Bezigheden > Lopen delen printen terug
Baggerzooi Frits Hoorweg

portret Frits klein BZ
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is tot nationaal monument gebombardeerd (let op de verfijnde beeldspraak). Minister Plasterk was een beetje vaag over de betekenis daarvan. ‘De autoriteiten zullen, meer nog dan voorheen, de restanten van de linie moeten ontzien, bijvoorbeeld bij het aanleggen van nieuwe wegen.’ (Het woord ‘wegen’ oogt wat te simpel in dit verband, hij zal wel ‘infrastructurele werken’ bedoeld hebben.) Ze moeten niet alleen van de forten afblijven, maar ook van de minder in het oog springende onderdelen als: dijkjes, kanalen en sluizen. Nou, dat is heel wat en het gaat vast niet 100% lukken; daarom hield de minister wat slagen om de arm, die de duidelijkheid van zijn verklaring niet ten goede kwamen.

Sinds 2004 is er een wandelpad dat de Waterlinie volgt, van Muiden naar Werkendam. Wij liepen de etappe van Gorinchem naar Leerdam, in omgekeerde richting dus. Ongeveer halverwege, aan het begin van de Nieuwe Zuider Lingendijk, werden we geacht van de dijk af te gaan, bij een kleine stuw het water over te steken, en dan een paar honderd meter een kade te volgen, naar het begin van een Tiendweg. Daarover zouden we dan comfortabel, niet gehinderd door verkeer, richting Asperen kunnen lopen. Vanaf de dijk was duidelijk te zien dat die kade net was opgespoten met een laag vette bagger en wel op zo’n grondige manier dat er geen randje open was gebleven voor voetgangers zonder laarzen. We keken er een poosje bedremmeld naar en pakten de kaart er maar eens bij, om een alternatieve route uit te stippelen.

Het lag voor de hand om de dijk te blijven volgen, maar die werd druk door auto’s bereden en er was geen fietspad; bijzonder vervelend.
Maar, wacht eens, we kunnen ook even teruglopen naar de Spijkse Kweldijk en langs de Linge richting Heukelum gaan, en dan vandaar naar Leerdam. Zo te zien is dat in ieder geval een minder drukke weg en wie weet wordt het verderop een aardig pad. De kans daarop is natuurlijk niet zo groot, weet iedere wandelaar, maar je blijft altijd op wonderen hopen.
Die hoop werd gevoed door een bewoner van het huis tegenover het stuwtje.0701BZ Baggerzooi Hij was behulpzaam naar buiten gekomen toen hij ons somber naar de bagger aan de overkant zag staren.
‘Ja hoor, die alternatieve route is zelfs zeer aan te bevelen.’ We bedankten hem hartelijk en gingen in de aangeduide richting, met een bezwaard gemoed dat wel.
Want dit is ook iets dat iedere wandelaar weet: de adviezen van inboorlingen zijn vaak waardeloos. Ze kennen de wandelpaden in hun directe omgeving namelijk meestal niet, of erger nog: ze denken dat ze prima op de hoogte zijn.

Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het weggetje werd een fietspad en later zelfs een voetpad, weer verderop was het zo’n dijkje waar alleen 'aanliggers' geacht worden te komen. Voorbij Heukelum, aardig dorpje overigens, kwamen we weer voor een dilemma te staan. We konden kiezen tussen een ‘veilige’ optie, de weg met auto’s en alles, en een onverharde dijk waarvan onduidelijk was of hij wel ‘ergens’ zou uitkomen. Weer werden we geholpen door een aanwonende, een mevrouw met een hond deze keer.
‘Jawel, hoor, je moet wel helemaal om het kasteel heen, maar dan kom je daar weer op een weggetje uit.'
En ook deze keer hadden we het geluk aan onze zijde. Het kasteel in kwestie (Merckenburg) passeerden we zonder problemen en aan de andere kant ervan, bij het begin van dat beloofde weggetje, lag nog een verrassing op ons te wachten. Uit een waterpoel stak een merkwaardige zilverkleurige mast omhoog. Bij nadere beschouwing bleek het om een toren van pannen en ketels te gaan, onderdeel van een beeldentuin (www.landenbeeld.nl ).

Daarna liepen we over een rustig weggetje naar een brug, waarover we Leerdam bereikten, met het prettige gevoel dat we dankzij die baggerzooi een mooi pad, helemaal voor ons alleen hadden ontdekt. Het nadeel was natuurlijk wel dat we Asperen en Acquoi hadden gemist en daar schijnt het ook heel bijzonder te zijn.
 
***************************************
Meer over LoolsArt op www.loolsart.blogspot.com


© 2009 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Lopen" -
Bezigheden > Lopen
Baggerzooi Frits Hoorweg
portret Frits klein BZ
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is tot nationaal monument gebombardeerd (let op de verfijnde beeldspraak). Minister Plasterk was een beetje vaag over de betekenis daarvan. ‘De autoriteiten zullen, meer nog dan voorheen, de restanten van de linie moeten ontzien, bijvoorbeeld bij het aanleggen van nieuwe wegen.’ (Het woord ‘wegen’ oogt wat te simpel in dit verband, hij zal wel ‘infrastructurele werken’ bedoeld hebben.) Ze moeten niet alleen van de forten afblijven, maar ook van de minder in het oog springende onderdelen als: dijkjes, kanalen en sluizen. Nou, dat is heel wat en het gaat vast niet 100% lukken; daarom hield de minister wat slagen om de arm, die de duidelijkheid van zijn verklaring niet ten goede kwamen.

Sinds 2004 is er een wandelpad dat de Waterlinie volgt, van Muiden naar Werkendam. Wij liepen de etappe van Gorinchem naar Leerdam, in omgekeerde richting dus. Ongeveer halverwege, aan het begin van de Nieuwe Zuider Lingendijk, werden we geacht van de dijk af te gaan, bij een kleine stuw het water over te steken, en dan een paar honderd meter een kade te volgen, naar het begin van een Tiendweg. Daarover zouden we dan comfortabel, niet gehinderd door verkeer, richting Asperen kunnen lopen. Vanaf de dijk was duidelijk te zien dat die kade net was opgespoten met een laag vette bagger en wel op zo’n grondige manier dat er geen randje open was gebleven voor voetgangers zonder laarzen. We keken er een poosje bedremmeld naar en pakten de kaart er maar eens bij, om een alternatieve route uit te stippelen.

Het lag voor de hand om de dijk te blijven volgen, maar die werd druk door auto’s bereden en er was geen fietspad; bijzonder vervelend.
Maar, wacht eens, we kunnen ook even teruglopen naar de Spijkse Kweldijk en langs de Linge richting Heukelum gaan, en dan vandaar naar Leerdam. Zo te zien is dat in ieder geval een minder drukke weg en wie weet wordt het verderop een aardig pad. De kans daarop is natuurlijk niet zo groot, weet iedere wandelaar, maar je blijft altijd op wonderen hopen.
Die hoop werd gevoed door een bewoner van het huis tegenover het stuwtje.0701BZ Baggerzooi Hij was behulpzaam naar buiten gekomen toen hij ons somber naar de bagger aan de overkant zag staren.
‘Ja hoor, die alternatieve route is zelfs zeer aan te bevelen.’ We bedankten hem hartelijk en gingen in de aangeduide richting, met een bezwaard gemoed dat wel.
Want dit is ook iets dat iedere wandelaar weet: de adviezen van inboorlingen zijn vaak waardeloos. Ze kennen de wandelpaden in hun directe omgeving namelijk meestal niet, of erger nog: ze denken dat ze prima op de hoogte zijn.

Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het weggetje werd een fietspad en later zelfs een voetpad, weer verderop was het zo’n dijkje waar alleen 'aanliggers' geacht worden te komen. Voorbij Heukelum, aardig dorpje overigens, kwamen we weer voor een dilemma te staan. We konden kiezen tussen een ‘veilige’ optie, de weg met auto’s en alles, en een onverharde dijk waarvan onduidelijk was of hij wel ‘ergens’ zou uitkomen. Weer werden we geholpen door een aanwonende, een mevrouw met een hond deze keer.
‘Jawel, hoor, je moet wel helemaal om het kasteel heen, maar dan kom je daar weer op een weggetje uit.'
En ook deze keer hadden we het geluk aan onze zijde. Het kasteel in kwestie (Merckenburg) passeerden we zonder problemen en aan de andere kant ervan, bij het begin van dat beloofde weggetje, lag nog een verrassing op ons te wachten. Uit een waterpoel stak een merkwaardige zilverkleurige mast omhoog. Bij nadere beschouwing bleek het om een toren van pannen en ketels te gaan, onderdeel van een beeldentuin (www.landenbeeld.nl ).

Daarna liepen we over een rustig weggetje naar een brug, waarover we Leerdam bereikten, met het prettige gevoel dat we dankzij die baggerzooi een mooi pad, helemaal voor ons alleen hadden ontdekt. Het nadeel was natuurlijk wel dat we Asperen en Acquoi hadden gemist en daar schijnt het ook heel bijzonder te zijn.
 
***************************************
Meer over LoolsArt op www.loolsart.blogspot.com
© 2009 Frits Hoorweg
powered by CJ2