archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 4
Jaargang 6
27 november 2008
Bezigheden > Achter zonwerend glas delen printen terug
Eindelijk tweerichtingverkeer! Peter Schröder

0601BZ Glas
Van: Chr. Breedveld, OSM
Aan: Theo Molenaar, Vocaal en Instrumentaal
Datum: 09.09.2008
Onderwerp: Ambtelijke inlichtingen

Beste Theo,
Je probeerde te weten te komen hoe het staat met subsidie van het ministerie voor het programma ‘Korenbeurs’ in Arnhem. Je kunt je wenden tot de Directie Communicatie. Vroeger was er een afdeling Voorlichting en die kon vertellen wat er op het departement verzonnen en uitgevoerd werd. Dat was een vorm van het vermaledijde eenrichtingverskeer overheid-burger. Niet meer van deze interactieve tijd. Daarom is er nu een Directie Communicatie en die heeft een missie die aldus werd geformuleerd:
Wat is de waarde van beleid als mensen het niet kennen? Of de noodzaak er niet van inzien? De directie Communicatie zorgt voor communicatieve ondersteuning van het beleid en denkt daarbij vanuit de personen voor wie het bestemd is: welke informatie hebben zij nodig? Hoe denken zij over de zaak? Waarover praten zij?
Eindelijk tweerichtingverkeer! Je weet in ieder geval hoe laat het is en zult begrijpen dat je bij deze communicatoren niet veel verder zult komen. Je kunt voorverpakte nietszeggende kluitjes in het riet verwachten. Van Kooten & De Bie hadden het al over Verdommunicatie.
Misschien kun je op een ouderwetse manier proberen de informatie over je programma los te peuteren bij het ministerie. Vroeger, toen ik ook voor de krant verslag gaf, hadden we soms de strategie ‘De heer ‘Meijer’ om informatie bij een organisatie/ministerie te halen: gewoon bij de ambtenaren zelf. Die ambtenaren zijn best geïnteresseerd en welwillend en willen graag vertellen en iets voor je uitzoeken. Maar ze moeten je eigenlijk doorverwijzen naar de directie Communicatie. Vroeger verbonden de mensen van Voorlichting je gewoon telefonisch door met de dossierhouder, maar vandaag is afgesproken dat communicatoren beter dan de ambtenaren weten wat er aan de hand is. Hoe dan ook, vroeger belde je gewoon naar het algemene nummer, dan kreeg je de telefoniste en dan vroeg je naar meneer Meijer, want in elke organisatie van meer dan 50 man is een meneer Meijer te vinden:

- Met het ministerie van Goede Zaken.
- Dag mevrouw, met Molenaar, kunt u mij de heer Meijer geven?
- K. Meijer of G. Meijer, meneer Molenaar? (of: Meijer, Meijer, Ik zie hier geen Meijer, bedoelt u soms Meijsing?)
- G. Meijer graag (of: Ach natuurlijk, Meijsing!)
- Ogen..trrrbrr.
- Met Meijer
- Dag meneer Meijer, u spreekt met Molenaar, ik hoorde dat de Raad besloten heeft dat het niewe instituut voor Koper en Hout nog dit jaar in Diemen van start gaat. Hoe gaat het dan met het programma Korenbeurs in Arnhem?
- Hoho, ik denk dat u bij de verkeerde terecht bent gekomen, meneer Molenaar. Koper en Hout, daar doe ik niks mee, dan moet u denk ik bij mijn collega Jansma zijn, ik ben van Snaren. Een momentje, ik zal u doorverbinden.
- Met Jansma, ging het over Kopen en Hout?
- Dag meneer Jansma, met Molenaar, ja het gaat over het nieuwe instituut en de afspraken met Korenbeurs.
- Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Volgende week praten we met Zilvermaan van het Verbond over afstemming, ik denk dat we ergens gaan uitkomen op een samenwerkingsverband. Het geld is er wel, dat moet zelfs dit jaar de deur uit want we kunnen geen kasschuif gebruiken. Maar het zou wel leuk zijn als de dames en heren het snel met elkaar eens zouden kunnen worden want ik zou het graag snel rond hebben.

Er was ook nog een andere, iets meer koelbloedigheid vragende benadering die toepasbaar was als je wist waar en wanneer een interessante vergadering over jouw onderwerp zou plaatsvinden. In van die vergadergelegenheden als het Jaarbeursgebouw is nog steeds geen security en staat op duidelijke displays wie er waar wanneer vergaderen over wat. Je kunt daar een willekeurig zaaltje binnenlopen en aanschuiven. Gewoon naar binnen, handen schudden, ‘Molenaar van de commissie mfgnrgs’, ‘Ah, u komt in plaats van meneer Meijer!’ en gaan meevergaderen. ‘Ik heb de stukken niet ontvangen’/ ‘Kees heeft nog wel een setje’/ Leest u maar met mij mee’.

Ik zou zeggen: doe je best.
 
*******************
Beetje tot rust komen?


© 2008 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Achter zonwerend glas" -
Bezigheden > Achter zonwerend glas
Eindelijk tweerichtingverkeer! Peter Schröder
0601BZ Glas
Van: Chr. Breedveld, OSM
Aan: Theo Molenaar, Vocaal en Instrumentaal
Datum: 09.09.2008
Onderwerp: Ambtelijke inlichtingen

Beste Theo,
Je probeerde te weten te komen hoe het staat met subsidie van het ministerie voor het programma ‘Korenbeurs’ in Arnhem. Je kunt je wenden tot de Directie Communicatie. Vroeger was er een afdeling Voorlichting en die kon vertellen wat er op het departement verzonnen en uitgevoerd werd. Dat was een vorm van het vermaledijde eenrichtingverskeer overheid-burger. Niet meer van deze interactieve tijd. Daarom is er nu een Directie Communicatie en die heeft een missie die aldus werd geformuleerd:
Wat is de waarde van beleid als mensen het niet kennen? Of de noodzaak er niet van inzien? De directie Communicatie zorgt voor communicatieve ondersteuning van het beleid en denkt daarbij vanuit de personen voor wie het bestemd is: welke informatie hebben zij nodig? Hoe denken zij over de zaak? Waarover praten zij?
Eindelijk tweerichtingverkeer! Je weet in ieder geval hoe laat het is en zult begrijpen dat je bij deze communicatoren niet veel verder zult komen. Je kunt voorverpakte nietszeggende kluitjes in het riet verwachten. Van Kooten & De Bie hadden het al over Verdommunicatie.
Misschien kun je op een ouderwetse manier proberen de informatie over je programma los te peuteren bij het ministerie. Vroeger, toen ik ook voor de krant verslag gaf, hadden we soms de strategie ‘De heer ‘Meijer’ om informatie bij een organisatie/ministerie te halen: gewoon bij de ambtenaren zelf. Die ambtenaren zijn best geïnteresseerd en welwillend en willen graag vertellen en iets voor je uitzoeken. Maar ze moeten je eigenlijk doorverwijzen naar de directie Communicatie. Vroeger verbonden de mensen van Voorlichting je gewoon telefonisch door met de dossierhouder, maar vandaag is afgesproken dat communicatoren beter dan de ambtenaren weten wat er aan de hand is. Hoe dan ook, vroeger belde je gewoon naar het algemene nummer, dan kreeg je de telefoniste en dan vroeg je naar meneer Meijer, want in elke organisatie van meer dan 50 man is een meneer Meijer te vinden:

- Met het ministerie van Goede Zaken.
- Dag mevrouw, met Molenaar, kunt u mij de heer Meijer geven?
- K. Meijer of G. Meijer, meneer Molenaar? (of: Meijer, Meijer, Ik zie hier geen Meijer, bedoelt u soms Meijsing?)
- G. Meijer graag (of: Ach natuurlijk, Meijsing!)
- Ogen..trrrbrr.
- Met Meijer
- Dag meneer Meijer, u spreekt met Molenaar, ik hoorde dat de Raad besloten heeft dat het niewe instituut voor Koper en Hout nog dit jaar in Diemen van start gaat. Hoe gaat het dan met het programma Korenbeurs in Arnhem?
- Hoho, ik denk dat u bij de verkeerde terecht bent gekomen, meneer Molenaar. Koper en Hout, daar doe ik niks mee, dan moet u denk ik bij mijn collega Jansma zijn, ik ben van Snaren. Een momentje, ik zal u doorverbinden.
- Met Jansma, ging het over Kopen en Hout?
- Dag meneer Jansma, met Molenaar, ja het gaat over het nieuwe instituut en de afspraken met Korenbeurs.
- Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Volgende week praten we met Zilvermaan van het Verbond over afstemming, ik denk dat we ergens gaan uitkomen op een samenwerkingsverband. Het geld is er wel, dat moet zelfs dit jaar de deur uit want we kunnen geen kasschuif gebruiken. Maar het zou wel leuk zijn als de dames en heren het snel met elkaar eens zouden kunnen worden want ik zou het graag snel rond hebben.

Er was ook nog een andere, iets meer koelbloedigheid vragende benadering die toepasbaar was als je wist waar en wanneer een interessante vergadering over jouw onderwerp zou plaatsvinden. In van die vergadergelegenheden als het Jaarbeursgebouw is nog steeds geen security en staat op duidelijke displays wie er waar wanneer vergaderen over wat. Je kunt daar een willekeurig zaaltje binnenlopen en aanschuiven. Gewoon naar binnen, handen schudden, ‘Molenaar van de commissie mfgnrgs’, ‘Ah, u komt in plaats van meneer Meijer!’ en gaan meevergaderen. ‘Ik heb de stukken niet ontvangen’/ ‘Kees heeft nog wel een setje’/ Leest u maar met mij mee’.

Ik zou zeggen: doe je best.
 
*******************
Beetje tot rust komen?
© 2008 Peter Schröder
powered by CJ2