archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Lopen delen printen terug
Langs Haagse lijnen (5) Frits Hoorweg

1815BZ Lijnen1Vanaf halte Adriaan Goekooplaan (we zijn nog steeds onderweg met Lijn 1 naar Scheveningen) kun je twee voor de hand liggende rondwandelingen maken. Nou ja, je kunt ook gelijk rechts de Scheveningse Bosjes in duiken, maar daar struikel je meestal over de honden. Het lijkt wel of dat door Corona nog erger is geworden. Nee, ik stel voor dat we aan de andere kant van de Scheveningseweg achter elkaar twee rondwandelingen gaan maken. Als een soort eerbetoon aan raadpensionaris Jacob Cats.

Eerst gaan we gewoon de Goekooplaan (let op: de klemtoon moet op de eerste lettergreep!) in. Het is zo’n buurtje met obsceen grote huizen die bijna allemaal zijn verbouwd tot ambassade. Even verderop rechts zit die van China, te herkennen aan zo’n hokje op poten voor de deur waar de door de gemeentepolitie verzorgde bewaking in zit. Of de huizen doen dienst als onderkomen van bedrijven die het graag breed laten hangen. Verderop zit er zelfs een waar een school in is ondergebracht. Het ligt er een beetje aan hoe laat je bent, maar vaak staan er ouders te wachten op het moment dat de school uitgaat. Een gesprek met ze aanknopen gaat heel makkelijk, als het maar over die kinderen gaat.

Helemaal aan het einde van de straat is links de toegang tot (de tuin van) het Catshuis. Zelfs als er niks te doen is staan daar opmerkelijk vaak enkele mensen de toestand in ons land te bespreken. Althans dat vermoed ik, zelf houd ik mij wat dat betreft graag op de vlakte. Je hebt vandaar trouwens niet echt goed zicht op ‘het huis’ zelf. Nou dat geeft niet, Jacob zelf zou het huis waarschijnlijk niet herkennen. Wie zich graag wil verdiepen in de geschiedenis van wat nu de ambtswoning van onze Eerste Minister is verwijs ik graag naar de onderaan genoemde website. Misschien gaat het geheel er binnenkort nog weer heel anders uitzien. In Den Haag Centraal van 29 april 2021 werd gemeld dat de buurt in het geweer was gekomen tegen het plan om een ‘fors kantoor’ in de tuin te gaan bouwen. Dat schijnt nodig te zijn om de ambtenaren van Algemene Zaken in onder te brengen, want die moeten (tenminste voor vijf jaar) ‘ergens heen’ vanwege de renovatie van het Binnenhof.

Bij die entree van de1815BZ Lijnen2 tuin van het Catshuis komen we op de Johan de Wittlaan uit, een brede verkeersweg, en gaan linksaf. Aan de overkant is rechts het Congresgebouw en min of meer rechtdoor het OPCW en links het Marriott Hotel. Verderop ligt ons Gemeentemuseum, dat om redenen van representatie tegenwoordig Kunstmuseum genoemd moet worden. Aan de linkerhand is een tweede toegang tot de tuin van het Catshuis, die naar mijn indruk zelden gebruikt wordt. Dat is net voor de Johan de Wittlaan scherp naar links gaat. Voor het gevoel (en voor het meeste verkeer!) gaat de De Wittlaan hier over in de President Kennedylaan, het tracé vervolgend dat door de Duitsers met vooruitziende blik voor het moderne verkeer is vrijgemaakt.
Via het vervolg van de De Wittlaan komen we weer in dat ambassadebuurtje terecht. Ik noteer ‘vertegenwoordigingen’ van Irak, India, Thailand. Of het allemaal echte ambassades zijn weet ik niet hoor.
We gaan linksaf de Jacob Catslaan in, aan de overkant zit een aanzienlijk ‘iets’ van Duitsland. Even verderop staat op een hoek een witte villa, in het  souterrain ervan zit een tandarts. Weer eens iets anders. Aan de linkerhand is de muur van een park waar we zo ook een wandeling doorheen gaan maken. Uiteindelijk komen we weer op de Scheveningseweg terecht. Daar gaan we links en lopen dan (bijna) tot aan de Adriaan Goekooplaan.

Zo, dat was wandeling nummer 1. We liepen rond het Catshuis en Park Sorghvliet. Het landgoed van Jacob Cats is ooit veel groter geweest, het strekte zich uit van de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan tot aan het Van Stolkpark. Wat we nu gaan doen is een wandeling maken door wat er over is van Jacobs’ landgoed: Park Sorghvliet. Veel kleiner dan het in zijn tijd was, maar niet te versmaden. U hebt toch wel uw toegangskaart bij u? O, wat vervelend nou. Nee, ze zijn helaas voorlopig niet meer te krijgen. Vanwege Corona was de belangstelling buitensporig groot geworden. Nou jammer, dan moeten we hier afscheid nemen. Weet u wat: ik stuur u wel een paar foto’s.

-----
Meer over de geschiedenis van huis en landgoed Sorghvliet is te vinden op: www.denhaag-nu.nl  
------
De plaatjes zijn van de schrijver


© 2021 Frits Hoorweg meer Frits Hoorweg - meer "Lopen" -
Bezigheden > Lopen
Langs Haagse lijnen (5) Frits Hoorweg
1815BZ Lijnen1Vanaf halte Adriaan Goekooplaan (we zijn nog steeds onderweg met Lijn 1 naar Scheveningen) kun je twee voor de hand liggende rondwandelingen maken. Nou ja, je kunt ook gelijk rechts de Scheveningse Bosjes in duiken, maar daar struikel je meestal over de honden. Het lijkt wel of dat door Corona nog erger is geworden. Nee, ik stel voor dat we aan de andere kant van de Scheveningseweg achter elkaar twee rondwandelingen gaan maken. Als een soort eerbetoon aan raadpensionaris Jacob Cats.

Eerst gaan we gewoon de Goekooplaan (let op: de klemtoon moet op de eerste lettergreep!) in. Het is zo’n buurtje met obsceen grote huizen die bijna allemaal zijn verbouwd tot ambassade. Even verderop rechts zit die van China, te herkennen aan zo’n hokje op poten voor de deur waar de door de gemeentepolitie verzorgde bewaking in zit. Of de huizen doen dienst als onderkomen van bedrijven die het graag breed laten hangen. Verderop zit er zelfs een waar een school in is ondergebracht. Het ligt er een beetje aan hoe laat je bent, maar vaak staan er ouders te wachten op het moment dat de school uitgaat. Een gesprek met ze aanknopen gaat heel makkelijk, als het maar over die kinderen gaat.

Helemaal aan het einde van de straat is links de toegang tot (de tuin van) het Catshuis. Zelfs als er niks te doen is staan daar opmerkelijk vaak enkele mensen de toestand in ons land te bespreken. Althans dat vermoed ik, zelf houd ik mij wat dat betreft graag op de vlakte. Je hebt vandaar trouwens niet echt goed zicht op ‘het huis’ zelf. Nou dat geeft niet, Jacob zelf zou het huis waarschijnlijk niet herkennen. Wie zich graag wil verdiepen in de geschiedenis van wat nu de ambtswoning van onze Eerste Minister is verwijs ik graag naar de onderaan genoemde website. Misschien gaat het geheel er binnenkort nog weer heel anders uitzien. In Den Haag Centraal van 29 april 2021 werd gemeld dat de buurt in het geweer was gekomen tegen het plan om een ‘fors kantoor’ in de tuin te gaan bouwen. Dat schijnt nodig te zijn om de ambtenaren van Algemene Zaken in onder te brengen, want die moeten (tenminste voor vijf jaar) ‘ergens heen’ vanwege de renovatie van het Binnenhof.

Bij die entree van de1815BZ Lijnen2 tuin van het Catshuis komen we op de Johan de Wittlaan uit, een brede verkeersweg, en gaan linksaf. Aan de overkant is rechts het Congresgebouw en min of meer rechtdoor het OPCW en links het Marriott Hotel. Verderop ligt ons Gemeentemuseum, dat om redenen van representatie tegenwoordig Kunstmuseum genoemd moet worden. Aan de linkerhand is een tweede toegang tot de tuin van het Catshuis, die naar mijn indruk zelden gebruikt wordt. Dat is net voor de Johan de Wittlaan scherp naar links gaat. Voor het gevoel (en voor het meeste verkeer!) gaat de De Wittlaan hier over in de President Kennedylaan, het tracé vervolgend dat door de Duitsers met vooruitziende blik voor het moderne verkeer is vrijgemaakt.
Via het vervolg van de De Wittlaan komen we weer in dat ambassadebuurtje terecht. Ik noteer ‘vertegenwoordigingen’ van Irak, India, Thailand. Of het allemaal echte ambassades zijn weet ik niet hoor.
We gaan linksaf de Jacob Catslaan in, aan de overkant zit een aanzienlijk ‘iets’ van Duitsland. Even verderop staat op een hoek een witte villa, in het  souterrain ervan zit een tandarts. Weer eens iets anders. Aan de linkerhand is de muur van een park waar we zo ook een wandeling doorheen gaan maken. Uiteindelijk komen we weer op de Scheveningseweg terecht. Daar gaan we links en lopen dan (bijna) tot aan de Adriaan Goekooplaan.

Zo, dat was wandeling nummer 1. We liepen rond het Catshuis en Park Sorghvliet. Het landgoed van Jacob Cats is ooit veel groter geweest, het strekte zich uit van de Laan van Meerdervoort en de Groot Hertoginnelaan tot aan het Van Stolkpark. Wat we nu gaan doen is een wandeling maken door wat er over is van Jacobs’ landgoed: Park Sorghvliet. Veel kleiner dan het in zijn tijd was, maar niet te versmaden. U hebt toch wel uw toegangskaart bij u? O, wat vervelend nou. Nee, ze zijn helaas voorlopig niet meer te krijgen. Vanwege Corona was de belangstelling buitensporig groot geworden. Nou jammer, dan moeten we hier afscheid nemen. Weet u wat: ik stuur u wel een paar foto’s.

-----
Meer over de geschiedenis van huis en landgoed Sorghvliet is te vinden op: www.denhaag-nu.nl  
------
De plaatjes zijn van de schrijver
© 2021 Frits Hoorweg
powered by CJ2