archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Uit de wereldhandel delen printen terug
Wildplassers geciviliseerd? Alphons Voorschot

0801BZ Urilift
Bent u ontevreden over de properheid van uw woonplaats? Misschien kunt u inspiratie putten uit het voorbeeld van andere gemeenten. Neem Venlo; daar is men gestart met het programma Venlo Schoon, waarbinnen diverse projecten worden opgezet en uitgevoerd. Het oogmerk is minder: hondenpoep, zwerfafval, graffiti, aanplak en ….. wildplassen. Vooral die laatste bezigheid wordt door de bewoners en de bezoekers van de binnenstad als een probleem ervaren.

Om deze onfrisse gewoonte te bestrijden worden stevige boetes uitgedeeld. In het kader van de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (Stb.44) uit 2008 kan de gemeente voor wildplassen een bestuurlijke boete opleggen van 90 Euro, en dat doet ze dan ook met enige regelmaat. Maar daar blijft het niet bij. De gemeente doet er ook alles aan om te zorgen dat de nood bij bezoekers van de binnenstad niet te hoog stijgt. Zo worden ieder weekend urinoirs geplaatst op een zestal locaties en wordt bij evenementen een toiletwagen ingezet.

Een nieuwe ontwikkeling in dat verband is de installatie van twee Uriliften. Dat zijn urinoirs die in de grond kunnen verzinken als ze niet direct nodig zijn. Met een druk op de knop worden ze naar boven gehaald bij evenementen, in de avonduren of in het weekend. Ze vervangen de plaskruisen, wat een verbetering van het straatbeeld oplevert. De eerste twee uriliften zijn geplaatst in de St.Jorisstraat en op de Picardie. Ze zijn aangesloten op het riool en de waterleiding en kunnen daarom onbeperkt gebruikt worden zonder stankoverlast. Verder zijn de uriliften verlicht en verwarmd.

De uriliften worden geleverd door Urilift BV, een opmerkelijke firma die er prat op gaat dat zij door ‘een integrale aanpak van buitenhygiëne bijdraagt aan meer veiligheid, een hogere publiekswaardering, het tegengaan van zwerfafval, het voorkomen van stankoverlast en het terugdringen van vandalisme’. Het is duidelijk dat de gemeente zelfs het schrijven van de begeleidende nota aan Urilift kan overlaten.

Een puntje van aandacht is nog wel de veiligheid. Want de Uriliften kunnen tevoorschijn worden getoverd met een druk op de knop, maar men kan ze ook op dezelfde manier laten verdwijnen. Eén druk op de knop is voldoende! Volgens de documentatie mag dat alleen maar gebeuren door ‘iemand in de directe omgeving’. Dat klinkt wel erg simpel. Je zou toch mogen verwachten dat er een protocol is waarin het oprijzen en neerdalen van de Uriliften wordt geregeld. Dat is temeer dringend omdat ons ter ore is gekomen dat in de binnenstad van Venlo een verontrustend verhaal de ronde doet. Oom Hannes, een stamgast van Café Royaal, was een nacht en een dag zoek en later niet in staat te vertellen waar hij was geweest. Stel je toch eens voor wat de man misschien heeft doorgemaakt!

Zelfs als dit niet meer dan een Broodje-Aap-verhaal is toont het toch aan dat je heel voorzichtig moet zijn. Voor je het weet begint het vertrouwen van de potentiële wildplasser zo ver te dalen dat hij weer terugvalt in zijn (meestal zijn het mannen) oude gewoonten. En dan laten ze op het gemeentehuis die Uriliften op en neer gaan voor Jan met de Korte Achternaam.
 
********************
Doe iets leuks met je geld:
Word donateur van De Leunstoel.


© 2010 Alphons Voorschot meer Alphons Voorschot - meer "Uit de wereldhandel" -
Bezigheden > Uit de wereldhandel
Wildplassers geciviliseerd? Alphons Voorschot
0801BZ Urilift
Bent u ontevreden over de properheid van uw woonplaats? Misschien kunt u inspiratie putten uit het voorbeeld van andere gemeenten. Neem Venlo; daar is men gestart met het programma Venlo Schoon, waarbinnen diverse projecten worden opgezet en uitgevoerd. Het oogmerk is minder: hondenpoep, zwerfafval, graffiti, aanplak en ….. wildplassen. Vooral die laatste bezigheid wordt door de bewoners en de bezoekers van de binnenstad als een probleem ervaren.

Om deze onfrisse gewoonte te bestrijden worden stevige boetes uitgedeeld. In het kader van de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (Stb.44) uit 2008 kan de gemeente voor wildplassen een bestuurlijke boete opleggen van 90 Euro, en dat doet ze dan ook met enige regelmaat. Maar daar blijft het niet bij. De gemeente doet er ook alles aan om te zorgen dat de nood bij bezoekers van de binnenstad niet te hoog stijgt. Zo worden ieder weekend urinoirs geplaatst op een zestal locaties en wordt bij evenementen een toiletwagen ingezet.

Een nieuwe ontwikkeling in dat verband is de installatie van twee Uriliften. Dat zijn urinoirs die in de grond kunnen verzinken als ze niet direct nodig zijn. Met een druk op de knop worden ze naar boven gehaald bij evenementen, in de avonduren of in het weekend. Ze vervangen de plaskruisen, wat een verbetering van het straatbeeld oplevert. De eerste twee uriliften zijn geplaatst in de St.Jorisstraat en op de Picardie. Ze zijn aangesloten op het riool en de waterleiding en kunnen daarom onbeperkt gebruikt worden zonder stankoverlast. Verder zijn de uriliften verlicht en verwarmd.

De uriliften worden geleverd door Urilift BV, een opmerkelijke firma die er prat op gaat dat zij door ‘een integrale aanpak van buitenhygiëne bijdraagt aan meer veiligheid, een hogere publiekswaardering, het tegengaan van zwerfafval, het voorkomen van stankoverlast en het terugdringen van vandalisme’. Het is duidelijk dat de gemeente zelfs het schrijven van de begeleidende nota aan Urilift kan overlaten.

Een puntje van aandacht is nog wel de veiligheid. Want de Uriliften kunnen tevoorschijn worden getoverd met een druk op de knop, maar men kan ze ook op dezelfde manier laten verdwijnen. Eén druk op de knop is voldoende! Volgens de documentatie mag dat alleen maar gebeuren door ‘iemand in de directe omgeving’. Dat klinkt wel erg simpel. Je zou toch mogen verwachten dat er een protocol is waarin het oprijzen en neerdalen van de Uriliften wordt geregeld. Dat is temeer dringend omdat ons ter ore is gekomen dat in de binnenstad van Venlo een verontrustend verhaal de ronde doet. Oom Hannes, een stamgast van Café Royaal, was een nacht en een dag zoek en later niet in staat te vertellen waar hij was geweest. Stel je toch eens voor wat de man misschien heeft doorgemaakt!

Zelfs als dit niet meer dan een Broodje-Aap-verhaal is toont het toch aan dat je heel voorzichtig moet zijn. Voor je het weet begint het vertrouwen van de potentiële wildplasser zo ver te dalen dat hij weer terugvalt in zijn (meestal zijn het mannen) oude gewoonten. En dan laten ze op het gemeentehuis die Uriliften op en neer gaan voor Jan met de Korte Achternaam.
 
********************
Doe iets leuks met je geld:
Word donateur van De Leunstoel.
© 2010 Alphons Voorschot
powered by CJ2