archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Tegen de tuberculose Peter Schröder

1108BS 131.1Medische Encyclopedie
Wie iets te weten wil komen over het menselijk lichaam, zijn eigenaardigheden en gebreken, de vereisten van voeding en ander onderhoud, kan te rade gaan bij zijn ouders, geestelijke raadslieden, artsen, vrienden en bekenden. Lang was hij voor het antwoord op lichamelijke vragen geheel aangewezen op deze medemensen. Sinds de komst van de boekdrukkunst kan hij ook terecht bij gespecialiseerde literatuur. Zo veroverde in de vorige eeuw de medische encyclopedie zijn plek in de meeste huisgezinnen: de eerste systematische medische informatiebank voor iedereen. Naar eigen inzicht individueel te benutten, waar en wanneer de gebruiker maar wil. De gebruiker centraal! Modern! Lang de belangrijkste vraagbaak aangaande de seksuele gebruiken van mensen.
Goed, na de gedrukte media volgden zoals bekend de radio, telefoon, televisie, computer en al die beeldschermvarianten. Het was afgelopen met de dominantie van de vaak als eenzijdig ervaren informatie en de communicatie ging de toon aangeven. Mensgericht!

Interactietraject
We leven in een wereld vol communicatie. Weet u wat communicatie betekent? Vast wel. Iedereen heeft zo zijn idee over achtergrond en wezen van communicatie. Bovendien is de hoeveelheid picturale, auditieve en verbale communicatie die ons bereikt exponentieel (niemand rekent dat na) gegroeid met de komst van al die universitaire en hbo-opleidingen communicatie. Razend populair, die opleidingen! Het gaat maar door! Hele cohorten nieuwe communicanten bereiken jaarlijks de arbeidsmarkt.
Staan er teveel studenten ingeschreven, dreigt er verstopping, (filevorming is immers volksvijand No.1.), dan kan altijd zo’n verkorte leerweg, een soort spitsstrook, worden aangelegd!
Soms zie je nog wel eens kinderen in een kraampje spullen verkopen voor een goed doel. Zo zag ik laatst aandoenlijke meukverkopers bezig onder de spandoektekst: ‘Geef! Steun de Kanker!’. Ai! Zo zie je maar wat er kan gebeuren als er geen communicatiedeskundigen worden ingeschakeld!
Denk er toch aan: niets kan er meer worden gezegd zonder een uitvoerig communicatietraject via de traditionele en de sociale media en misschien wel mond-op-mond. Nee, mondeling natuurlijk.

Bah! Vies!
Jasses, mond op mond, daarover moeten we het juist hebben in het kader van het thema van deze aflevering: de gezondheidsvoorlichting. Voorlichting: ook weer zoiets ouderwets! Sinds de komst van de nieuwste media hebben we met zijn allen immers de Wikiwijsheid in pacht! Vraag het maar aan die eenzijdige informatieverstrekkers van de minister van Volksgezondheid: als zij vanachter hun arrogante en autoritaire bureaus voorlichtingscampagnes, liefst inclusief vaccinatieprogramma’s, opzetten om ons klein te houden, staan er overal op het gedistribueerde Internet huisvrouwen op om ons nog net op tijd te waarschuwen tegen het overheidscomplot!

Voorlichting en advies
Terug naar de tijd waarin er van staatswege nog werd voorgelicht tegen de gevaren van epidemische ziekten. Aan het begin van de vorige eeuw werden er nog geen antibiotica toegepast en kon er makkelijker worden voorgelicht over de gevaren van akelige plagen en de bestrijding daarvan. Het belangrijkste strijdmiddel was bevordering van hygiëne, de maatschappelijke hygiëne door de aanleg van waterleiding en riolering en van de persoonlijke hygiëne door het propageren van gedragsverandering.
Een gangbaar medium was de postkaart. Hierbij staan afbeeldingen van vier voorlichtingskaarten van de Franse vereniging ter bestrijding van de1108BS 131.2 Tuberculose, destijds ook wel de ‘witte pest’ genoemd. De boodschap die wordt uitgedragen is steeds: pas op met intermenselijk contact, zeker als daar slijmvliezen aan te pas komen! En ook: Pas op met vieze plekken op straat! ‘Niet doen’ in veel toen gebruikelijke situaties is het nogal eenzijdige advies. Niks geen feedback of interactie, gewoon luisteren en je voor je eigen bestwil anders gaan gedragen.

Kinderzorg
Kaart no.1. toont een foto van een park/tuin waarin een moeder met haar kind op schoot zit. Kindje is net uit die mooie kinderwagen gehaald en moeder is bezig het gezicht van de kleine schoon te maken met een zakdoek. Pas op mevrouw! Veeg die toet niet schoon met uw eigen zakdoek! Meng uw eigen bacteriële stammen niet met die van uw kindje, draag die engerds niet over op de kleine! Wegwerpzakdoekjes bestonden nog niet, iedereen had textiele zakdoeken voor eigen gebruik (nu ongeveer verboden). Een verstandig advies.
Op kaart no.2. een gezellig straatbeeld met spelende jochies, brave klanten met petjes op en toekijkende volwassenen. Wat doen ze verkeerd? Ze zitten met hun vingers aan de drab van het afvoergootje van de straat. Niet doen: die gootjes krioelen van de microben! Gauw naar huis en handen wassen, anders ben je morgen ziek.

Niet Spuwen!
Het tafereel op kaart no.3 vraagt wat meer toelichting. Een bankje, buiten, waarop enigszins verkrampt een eenvoudige man (pet) en drie meer bemiddelde mannen (hoeden) die zich vol afgrijzen van de man met de pet afwenden. In beeld gebracht is het probleem van het spuwen op straat. Smerig en een veronderstelde besmettingsroute. De drie heren zeggen tegen die pet: U spuugt op straat! Bedankt namens uw medemensen! Die zit. Toch ook: denigrerende klassen-stereotypering; hoeden tegen pet.
Tot slot op kaart no.4 een nog ingewikkelder opzet van een tableau vivant: een gemengd gezelschap waarin zangers, muzikanten, een slager en een politieagent. Ziet er gezellig uit, maar is het niet. Geenszins: het is een afschrikwekkend toekomstbeeld voor dit gezelschap, dat blijkt te bestaan uit huisjesmelkers. In het jaar 2000 namelijk zullen de eigenaren van smerige krotten zonder huurders komen te zitten. Om niet van honger om te komen zullen ze dan genoodzaakt zijn als straatmuzikanten de kost te verdienen. Tragisch, maar niet heel erg duidelijk. Toch maar een communicatietraject?

--------------------------------
De onderstreepte woorden zijn hyperlinks naar grotere/betere afbeeldingen van de plaatjes. Klikken dus.
------------------------------------
De plaatjes komen uit de collectie van Peter Schröder


© 2014 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Tegen de tuberculose Peter Schröder
1108BS 131.1Medische Encyclopedie
Wie iets te weten wil komen over het menselijk lichaam, zijn eigenaardigheden en gebreken, de vereisten van voeding en ander onderhoud, kan te rade gaan bij zijn ouders, geestelijke raadslieden, artsen, vrienden en bekenden. Lang was hij voor het antwoord op lichamelijke vragen geheel aangewezen op deze medemensen. Sinds de komst van de boekdrukkunst kan hij ook terecht bij gespecialiseerde literatuur. Zo veroverde in de vorige eeuw de medische encyclopedie zijn plek in de meeste huisgezinnen: de eerste systematische medische informatiebank voor iedereen. Naar eigen inzicht individueel te benutten, waar en wanneer de gebruiker maar wil. De gebruiker centraal! Modern! Lang de belangrijkste vraagbaak aangaande de seksuele gebruiken van mensen.
Goed, na de gedrukte media volgden zoals bekend de radio, telefoon, televisie, computer en al die beeldschermvarianten. Het was afgelopen met de dominantie van de vaak als eenzijdig ervaren informatie en de communicatie ging de toon aangeven. Mensgericht!

Interactietraject
We leven in een wereld vol communicatie. Weet u wat communicatie betekent? Vast wel. Iedereen heeft zo zijn idee over achtergrond en wezen van communicatie. Bovendien is de hoeveelheid picturale, auditieve en verbale communicatie die ons bereikt exponentieel (niemand rekent dat na) gegroeid met de komst van al die universitaire en hbo-opleidingen communicatie. Razend populair, die opleidingen! Het gaat maar door! Hele cohorten nieuwe communicanten bereiken jaarlijks de arbeidsmarkt.
Staan er teveel studenten ingeschreven, dreigt er verstopping, (filevorming is immers volksvijand No.1.), dan kan altijd zo’n verkorte leerweg, een soort spitsstrook, worden aangelegd!
Soms zie je nog wel eens kinderen in een kraampje spullen verkopen voor een goed doel. Zo zag ik laatst aandoenlijke meukverkopers bezig onder de spandoektekst: ‘Geef! Steun de Kanker!’. Ai! Zo zie je maar wat er kan gebeuren als er geen communicatiedeskundigen worden ingeschakeld!
Denk er toch aan: niets kan er meer worden gezegd zonder een uitvoerig communicatietraject via de traditionele en de sociale media en misschien wel mond-op-mond. Nee, mondeling natuurlijk.

Bah! Vies!
Jasses, mond op mond, daarover moeten we het juist hebben in het kader van het thema van deze aflevering: de gezondheidsvoorlichting. Voorlichting: ook weer zoiets ouderwets! Sinds de komst van de nieuwste media hebben we met zijn allen immers de Wikiwijsheid in pacht! Vraag het maar aan die eenzijdige informatieverstrekkers van de minister van Volksgezondheid: als zij vanachter hun arrogante en autoritaire bureaus voorlichtingscampagnes, liefst inclusief vaccinatieprogramma’s, opzetten om ons klein te houden, staan er overal op het gedistribueerde Internet huisvrouwen op om ons nog net op tijd te waarschuwen tegen het overheidscomplot!

Voorlichting en advies
Terug naar de tijd waarin er van staatswege nog werd voorgelicht tegen de gevaren van epidemische ziekten. Aan het begin van de vorige eeuw werden er nog geen antibiotica toegepast en kon er makkelijker worden voorgelicht over de gevaren van akelige plagen en de bestrijding daarvan. Het belangrijkste strijdmiddel was bevordering van hygiëne, de maatschappelijke hygiëne door de aanleg van waterleiding en riolering en van de persoonlijke hygiëne door het propageren van gedragsverandering.
Een gangbaar medium was de postkaart. Hierbij staan afbeeldingen van vier voorlichtingskaarten van de Franse vereniging ter bestrijding van de1108BS 131.2 Tuberculose, destijds ook wel de ‘witte pest’ genoemd. De boodschap die wordt uitgedragen is steeds: pas op met intermenselijk contact, zeker als daar slijmvliezen aan te pas komen! En ook: Pas op met vieze plekken op straat! ‘Niet doen’ in veel toen gebruikelijke situaties is het nogal eenzijdige advies. Niks geen feedback of interactie, gewoon luisteren en je voor je eigen bestwil anders gaan gedragen.

Kinderzorg
Kaart no.1. toont een foto van een park/tuin waarin een moeder met haar kind op schoot zit. Kindje is net uit die mooie kinderwagen gehaald en moeder is bezig het gezicht van de kleine schoon te maken met een zakdoek. Pas op mevrouw! Veeg die toet niet schoon met uw eigen zakdoek! Meng uw eigen bacteriële stammen niet met die van uw kindje, draag die engerds niet over op de kleine! Wegwerpzakdoekjes bestonden nog niet, iedereen had textiele zakdoeken voor eigen gebruik (nu ongeveer verboden). Een verstandig advies.
Op kaart no.2. een gezellig straatbeeld met spelende jochies, brave klanten met petjes op en toekijkende volwassenen. Wat doen ze verkeerd? Ze zitten met hun vingers aan de drab van het afvoergootje van de straat. Niet doen: die gootjes krioelen van de microben! Gauw naar huis en handen wassen, anders ben je morgen ziek.

Niet Spuwen!
Het tafereel op kaart no.3 vraagt wat meer toelichting. Een bankje, buiten, waarop enigszins verkrampt een eenvoudige man (pet) en drie meer bemiddelde mannen (hoeden) die zich vol afgrijzen van de man met de pet afwenden. In beeld gebracht is het probleem van het spuwen op straat. Smerig en een veronderstelde besmettingsroute. De drie heren zeggen tegen die pet: U spuugt op straat! Bedankt namens uw medemensen! Die zit. Toch ook: denigrerende klassen-stereotypering; hoeden tegen pet.
Tot slot op kaart no.4 een nog ingewikkelder opzet van een tableau vivant: een gemengd gezelschap waarin zangers, muzikanten, een slager en een politieagent. Ziet er gezellig uit, maar is het niet. Geenszins: het is een afschrikwekkend toekomstbeeld voor dit gezelschap, dat blijkt te bestaan uit huisjesmelkers. In het jaar 2000 namelijk zullen de eigenaren van smerige krotten zonder huurders komen te zitten. Om niet van honger om te komen zullen ze dan genoodzaakt zijn als straatmuzikanten de kost te verdienen. Tragisch, maar niet heel erg duidelijk. Toch maar een communicatietraject?

--------------------------------
De onderstreepte woorden zijn hyperlinks naar grotere/betere afbeeldingen van de plaatjes. Klikken dus.
------------------------------------
De plaatjes komen uit de collectie van Peter Schröder
© 2014 Peter Schröder
powered by CJ2