archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Twijfelmening? Peter Schröder

0902BS 97.1
Zonder footprint?
Ik ken meer existentiële twijfel dan dat ik meningen heb (meningen ventileren, kent u die uitdrukking nog?), meer vragen dan antwoorden. Ik moet denken aan die Mann ohne Eigenschaften van Robert Musil, die het omgekeerde is van de selfmade-man en daarmee niet normaal in de wereld staat. Of aan Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss en Hugo von Hofmannsthal, een vrouw zonder schaduw (staat voor kinderloosheid) die ook al niet gewoon tussen de medemensen haar maatschappelijke gang gaat. Zou ik in de hedendaagse wereld een Man zonder Ecological Footprint zijn? De vermaarde socioloog Goudsblom schreef een bundel aforismen die hij de titel ‘Twijfel Ik?’ meegaf. Drukt dat niet de ultieme twijfelmening uit?

Dit of dat, zus of zo?
Verwant voel ik me aan Ernie die zin heeft om over Bert heen te springen en niet weet waarom. ‘Waarom?' vraagt Bert, 'Jij wilt altijd weten waarom Bert, ik weet niet waarom’. Ernie die ‘Wat moet ik doen?’ zingt: ‘Wat moet ik doen, blijven of weggaan? Wat moet ik geven, een hand of een zoen? … Wat ben ik toch een oen ik weet niet wat ik moet doen!… Wat zijn er toch veel dingen! Wil ik dit of wil ik dat?’ Of Ernie die met Bert ‘Waarom, Waarom’ zingt: ‘Waarom valt er sneeuw in de winter, waarom schijnt ’s zomers de zon? Waarom is er onweer en klinkt er na de bliksem altijd rommeldebom? Waarom zijn er bloemen en dieren, en mensen, waarom? Hoe zou dat nou allemaal komen, en waarom ja waarom oh waarom?’
En met Margreet Dolman die bij de groenteboer niet weet wat ze moet kopen: ‘Dit of dat? Wat zal ik doen? Zus of zo? Wat moet ik doen, die appel niet, en ook geen peer! Een wortel niet en ook geen sla! …Andijvie ehhh! En ook geen prei! Ik weet het niet!’

Meningen realiseren?
Zelf heb ik nog beleid geformuleerd voor de minister, dat is ongeveer het tegengestelde van nondirectieve psychotherapie. Dus nooit: ‘Begrotingstekort, waar doet u dat aan denken?’ Maar: ‘Begrotingstekort? Waar heeft u het over? Volgens het overleg met de sociale partners kan daarvan geen sprake zijn!’. Als beginner wilde ik ooit de bewindsman alternatieve beleidsopties voorleggen: ‘U zou de Raad kunnen opheffen, maar de Raad doet ook nuttig werk en u zou misschien ook een commissie kunnen instellen die … gaarne uw antwoord.’ Na hoongelach van mijn chef begreep ik dat het anders moest: ‘Gezien de motie Zandstra en het rapport van de Rekenkamer adviseer ik u de Raad per direct op te heffen …. Gaarne uw accoord met bijgevoegde ontslagbrief’. De minister riep ook eens uit: ‘Al die cijfers en feiten, wat moet ik daar mee? Het gaat mij om het beleid!’ Vandaar dat de geachte bewindslieden en idem afgevaardigden vaak niet zozeer een opvatting verkondigen als ze zeggen dat ‘Het kan niet zo zijn dat ….. (mensen in dit land o.i.d.)’, maar dat ze melding maken van een besluit dat tastbare gevolgen krijgt. Klopt dat?

De mooiste?
Ter zake. Is een postkaart eigenlijk een medium waarmee een mening kan worden uitgedragen? Postkaarten kunnen een gedrukte volzin bevatten waaruit een bepaalde opvatting spreekt, maar de beschikbare ruimte wordt zelden benut voor een toelichting op de mededeling. Gelukkig maar? Blijft er zo voor de afzender plaatsruimte over voor zijn persoonlijke gedachten en wellicht zijn persoonlijke commentaar op de afbeelding inclusief onderschrift? We beginnen eenvoudig met postkaart 1a waarop een charmante vrouw ons aankijkt. Wat een aardig hoedje heeft ze opgezet! En ze draagt geen oorbellen, maar een oorketting die beide oorlellen verbindt – een trouvaille! Het onderschrift luidt: La Plus Belle Femme de Savoie (de mooiste vrouw van Savoie). Duidelijk? Nou, heeft deze schoonheidskoningin niet een naam? En wie hebben haar voorzien van die titel? Wanneer en waar bij welke gelegenheid?0902BS 97.2 Misschien heeft haar fotograferende vriend het verzonnen! Of haar vader! Argumenten en bewijzen ontbreken.

Alweer een mooiste?
En dan kijken we naar een andere vrouw op postkaart 1b. Ze is en profil afgebeeld en kan ons dus niet zien. Binnen het ovale kader staat de tekst: Les Plus Belles Femmes de Belgique en daaronder Alençon. Er is maar één vrouw te zien, dus dat meervoud verwijst waarschijnlijk naar een serie kaarten waarvan dit exemplaar deel uitmaakt. De tekst is gesteld in het Frans, gaat het om een vrouw uit de Franssprekende, Waalse gemeenschap van België? En dat Alençon, naam van een stadje in het Franse departement Orne (regio Basse Normandie), wat moeten we daar nu weer mee? Zou het ook de naam van de mooie Belgische mevrouw zijn? Is die vrouw trouwens wel mooi? Beantwoordt ze aan de dienaangaande te stellen eisen? Ze oogt wat mannelijk. Mag dat? Ik weet het niet. Televisie bestond nog niet. Was er een deskundige jury?

Misleiding?
Voor de verandering verplaatsen we ons naar de Eerste Wereldoorlog op kaart 2a. In de hemel zweeft in een aureool een burgermensenpaar dat duidelijk intiem bij elkaar hoort. In een Ardeens landschap treffen we, in een ovalen lijst, een gehelmde Franse soldaat, leunend op zijn geweer, lurkend aan zijn pijp en dromerig in de verte starend. Hij denkt vast aan dat stel in de hemel. Naast hem de tekst: Faut pas s’en faire / Jusqu’au retour / Après la guerre / Viendra l’amour ( Maak je geen zorgen / Tot je terugkomt / Na de oorlog / Zal de liefde komen). In het licht van het lot van de miljoenen soldaten die het einde van de oorlog niet halen een twijfelachtige mening. Meer een opwekkende wens?

Dat is duidelijk?
Tot slot tappen we uit een heel ander vaatje met kaart 2b, waarop twee volwassen mannen in clownskleren met daarnaast de tekst: Appie en Flappie, beschaafde clownerie. Appie zal de linkerpersoon met bolhoed zijn, Flappie de rechter met dat geplette hoedje. Hier is nu eindelijk sprake van een mening (nog wel een waardeoordeel?) waarvan de juistheid duidelijk wordt aangetoond met het aanwezige fotografische bewijsmateriaal. Als het hier niet gaat om beschaafde clownerie weet ik het ook niet meer. Of zou het plaatje gephotoshopt zijn?

**********
Beter Beeld
De plaatjes uit deze rubriek zijn veel gedetailleerder te bekijken!
U kunt doorklikken naar mijn eigen website in opbouw, (http://www.peterschroderatb.nl/), daar wordt langzaam maar zeker een beeldbank opgebouwd waarin de plaatjes uit deze rubriek veel beter te zien zijn. Voor de kaarten bij deze aflevering kunt u doorklikken (en nog een paar keer doorklikken) naar:
1.a. La Plus Belle Femme de Savoie
1.b. Les Plus Belles Femmes de Belgique
2.a. Après la guerre / viendra l’amour
2.b. Appie en Flappie, beschaafde clownerie


© 2011 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Twijfelmening? Peter Schröder
0902BS 97.1
Zonder footprint?
Ik ken meer existentiële twijfel dan dat ik meningen heb (meningen ventileren, kent u die uitdrukking nog?), meer vragen dan antwoorden. Ik moet denken aan die Mann ohne Eigenschaften van Robert Musil, die het omgekeerde is van de selfmade-man en daarmee niet normaal in de wereld staat. Of aan Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss en Hugo von Hofmannsthal, een vrouw zonder schaduw (staat voor kinderloosheid) die ook al niet gewoon tussen de medemensen haar maatschappelijke gang gaat. Zou ik in de hedendaagse wereld een Man zonder Ecological Footprint zijn? De vermaarde socioloog Goudsblom schreef een bundel aforismen die hij de titel ‘Twijfel Ik?’ meegaf. Drukt dat niet de ultieme twijfelmening uit?

Dit of dat, zus of zo?
Verwant voel ik me aan Ernie die zin heeft om over Bert heen te springen en niet weet waarom. ‘Waarom?' vraagt Bert, 'Jij wilt altijd weten waarom Bert, ik weet niet waarom’. Ernie die ‘Wat moet ik doen?’ zingt: ‘Wat moet ik doen, blijven of weggaan? Wat moet ik geven, een hand of een zoen? … Wat ben ik toch een oen ik weet niet wat ik moet doen!… Wat zijn er toch veel dingen! Wil ik dit of wil ik dat?’ Of Ernie die met Bert ‘Waarom, Waarom’ zingt: ‘Waarom valt er sneeuw in de winter, waarom schijnt ’s zomers de zon? Waarom is er onweer en klinkt er na de bliksem altijd rommeldebom? Waarom zijn er bloemen en dieren, en mensen, waarom? Hoe zou dat nou allemaal komen, en waarom ja waarom oh waarom?’
En met Margreet Dolman die bij de groenteboer niet weet wat ze moet kopen: ‘Dit of dat? Wat zal ik doen? Zus of zo? Wat moet ik doen, die appel niet, en ook geen peer! Een wortel niet en ook geen sla! …Andijvie ehhh! En ook geen prei! Ik weet het niet!’

Meningen realiseren?
Zelf heb ik nog beleid geformuleerd voor de minister, dat is ongeveer het tegengestelde van nondirectieve psychotherapie. Dus nooit: ‘Begrotingstekort, waar doet u dat aan denken?’ Maar: ‘Begrotingstekort? Waar heeft u het over? Volgens het overleg met de sociale partners kan daarvan geen sprake zijn!’. Als beginner wilde ik ooit de bewindsman alternatieve beleidsopties voorleggen: ‘U zou de Raad kunnen opheffen, maar de Raad doet ook nuttig werk en u zou misschien ook een commissie kunnen instellen die … gaarne uw antwoord.’ Na hoongelach van mijn chef begreep ik dat het anders moest: ‘Gezien de motie Zandstra en het rapport van de Rekenkamer adviseer ik u de Raad per direct op te heffen …. Gaarne uw accoord met bijgevoegde ontslagbrief’. De minister riep ook eens uit: ‘Al die cijfers en feiten, wat moet ik daar mee? Het gaat mij om het beleid!’ Vandaar dat de geachte bewindslieden en idem afgevaardigden vaak niet zozeer een opvatting verkondigen als ze zeggen dat ‘Het kan niet zo zijn dat ….. (mensen in dit land o.i.d.)’, maar dat ze melding maken van een besluit dat tastbare gevolgen krijgt. Klopt dat?

De mooiste?
Ter zake. Is een postkaart eigenlijk een medium waarmee een mening kan worden uitgedragen? Postkaarten kunnen een gedrukte volzin bevatten waaruit een bepaalde opvatting spreekt, maar de beschikbare ruimte wordt zelden benut voor een toelichting op de mededeling. Gelukkig maar? Blijft er zo voor de afzender plaatsruimte over voor zijn persoonlijke gedachten en wellicht zijn persoonlijke commentaar op de afbeelding inclusief onderschrift? We beginnen eenvoudig met postkaart 1a waarop een charmante vrouw ons aankijkt. Wat een aardig hoedje heeft ze opgezet! En ze draagt geen oorbellen, maar een oorketting die beide oorlellen verbindt – een trouvaille! Het onderschrift luidt: La Plus Belle Femme de Savoie (de mooiste vrouw van Savoie). Duidelijk? Nou, heeft deze schoonheidskoningin niet een naam? En wie hebben haar voorzien van die titel? Wanneer en waar bij welke gelegenheid?0902BS 97.2 Misschien heeft haar fotograferende vriend het verzonnen! Of haar vader! Argumenten en bewijzen ontbreken.

Alweer een mooiste?
En dan kijken we naar een andere vrouw op postkaart 1b. Ze is en profil afgebeeld en kan ons dus niet zien. Binnen het ovale kader staat de tekst: Les Plus Belles Femmes de Belgique en daaronder Alençon. Er is maar één vrouw te zien, dus dat meervoud verwijst waarschijnlijk naar een serie kaarten waarvan dit exemplaar deel uitmaakt. De tekst is gesteld in het Frans, gaat het om een vrouw uit de Franssprekende, Waalse gemeenschap van België? En dat Alençon, naam van een stadje in het Franse departement Orne (regio Basse Normandie), wat moeten we daar nu weer mee? Zou het ook de naam van de mooie Belgische mevrouw zijn? Is die vrouw trouwens wel mooi? Beantwoordt ze aan de dienaangaande te stellen eisen? Ze oogt wat mannelijk. Mag dat? Ik weet het niet. Televisie bestond nog niet. Was er een deskundige jury?

Misleiding?
Voor de verandering verplaatsen we ons naar de Eerste Wereldoorlog op kaart 2a. In de hemel zweeft in een aureool een burgermensenpaar dat duidelijk intiem bij elkaar hoort. In een Ardeens landschap treffen we, in een ovalen lijst, een gehelmde Franse soldaat, leunend op zijn geweer, lurkend aan zijn pijp en dromerig in de verte starend. Hij denkt vast aan dat stel in de hemel. Naast hem de tekst: Faut pas s’en faire / Jusqu’au retour / Après la guerre / Viendra l’amour ( Maak je geen zorgen / Tot je terugkomt / Na de oorlog / Zal de liefde komen). In het licht van het lot van de miljoenen soldaten die het einde van de oorlog niet halen een twijfelachtige mening. Meer een opwekkende wens?

Dat is duidelijk?
Tot slot tappen we uit een heel ander vaatje met kaart 2b, waarop twee volwassen mannen in clownskleren met daarnaast de tekst: Appie en Flappie, beschaafde clownerie. Appie zal de linkerpersoon met bolhoed zijn, Flappie de rechter met dat geplette hoedje. Hier is nu eindelijk sprake van een mening (nog wel een waardeoordeel?) waarvan de juistheid duidelijk wordt aangetoond met het aanwezige fotografische bewijsmateriaal. Als het hier niet gaat om beschaafde clownerie weet ik het ook niet meer. Of zou het plaatje gephotoshopt zijn?

**********
Beter Beeld
De plaatjes uit deze rubriek zijn veel gedetailleerder te bekijken!
U kunt doorklikken naar mijn eigen website in opbouw, (http://www.peterschroderatb.nl/), daar wordt langzaam maar zeker een beeldbank opgebouwd waarin de plaatjes uit deze rubriek veel beter te zien zijn. Voor de kaarten bij deze aflevering kunt u doorklikken (en nog een paar keer doorklikken) naar:
1.a. La Plus Belle Femme de Savoie
1.b. Les Plus Belles Femmes de Belgique
2.a. Après la guerre / viendra l’amour
2.b. Appie en Flappie, beschaafde clownerie
© 2011 Peter Schröder
powered by CJ2