archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Pasen bij nader inzien Peter Schröder

0712BS 74.1
Paashazen en Paasklokken
Pasen zit er weer op, tijd voor een evaluatieve nabespreking? Of is dat mosterd na de maaltijd? Laten we het er op houden dat er tijdens Pasen nieuw leven is ontsproten, dan kunnen we familie, vrienden en kennissen per prentbriefkaart berichten over vorm en inhoud van het nieuwe begin. Ditmaal dus geen Judeo-Christelijke versie van Pasen, maar terug naar het Heidense vruchtbaarheidsfeest. Het is lente, de zon schijnt, de knoppen ontluiken, de dieren maken elkaar het hof, nieuw leven kan beginnen. Vandaag is hier in Nederland vooral de Paashaas actief geweest met het verstoppen van grote hoeveelheden eieren. Bij onze zuiderburen vlogen vooral de Paasklokken weer over. Vanuit die klokken werd een grote variëteit aan kadootjes voor de kinderen uitgestrooid. Maar nu terug naar het Pasen van Frankrijk in het vorige Fin de siècle.

Ontkiemend leven
Uit de toen aldaar verstuurde prentbriefkaarten zou je kunnen opmaken dat de vruchtbaarheidscultus nog flink wat explicieter was dan nu. Kijk eens naar kaart 1, waarop een charmante jonge vrouw ons een intiem kushandje toewerpt, zij lijkt geheel gereed om het nieuwe leven te ontvangen. Misschien heeft ze de levenskiemen al ontvangen, de eieren voor haar corsage lijken nu al overvloed te suggereren. Marie stuurde de kaart in 1910 met de wensen van Vrolijk Pasen en de beste vriendschap naar meneer Georges Bidault in Rouen. Hee, is dat de na WO II (waarin hij keurig in het verzet zat) steeds rechtsere Franse politicus die De Gaulle zozeer rechts inhaalde dat hij in ballingschap geraakte? Nee, het zou zijn vader kunnen zijn. Hoe dan ook: er is een levensstap gezet en mevrouw kan terugblikken op een heuglijke gebeurtenis. De kaart getuigt van veelbelovende levenslust: het was een mooie Paas.

Paasverrassing
De Paasgebeurtenis op kaartenserie 2 zullen de geportretteerden zich nog lang herinneren. Bij dit echtpaar wordt een kist bezorgd geadresseerd aan de vrouw des huizes (kaart 1). Een kist met het opschrift Breekbaar. Uit de kist wordt een enorm ei tevoorschijn gehaald; een wonder denkt een opgetogen meneer en het is nog helemaal gaaf! Mevrouw kijkt wat afstandelijker. (kaart 2) Dat blijft zo op kaart 3, waar het ei zich0712BS 74.2. opent en tot beider verrassing een schattig klein meisje van een jaar of 2½ zich aandient. Volgens het onderschrift roept het kind meteen Mamma! Mamma kijkt nog steeds afstandelijk, maar wel met belangstelling naar haar nieuwe, al behoorlijk ontwikkelde dochteraanwinst. Hoe zou het de kleine verder zijn vergaan? We schatten dat ze aan vaderliefde niet tekort hoeft te komen. De kaarten werden alledrie tegelijk in 1903 door een onbekende (adspirant vader?) verstuurd naar Mevrouw R. Perrin in Parijs.

Merel-eitjes
Op kaart 3 Pasen in het oorlogsjaar 1915. Een sympathieke vrouw tussen de ruïnes van een dorp bij een kapot kanon en grote granaathulzen. Boven dit tafereel een (gedeelte van) een gedicht van Victor Hugo (1802-1885): ‘Lieve fee in ballingschap, tussen jouw gezegende handen herleeft / Ondanks het gekletter van de sabels en het artillerievuur / op de gebroken affuiten temidden van de veldslagen / de hoop in de twijgjes van de vogelnesten’. De vrouw heeft in haar hand een nestje met 5 eitjes, waarschijnlijk van de merel die op het affuit zit (staat?). Het lijkt erop dat ze het nest tevoorschijn heeft gehaald uit de vuurmond van het kapotte kanon. In 1915 hele kleine Paaseitjes, een Pasen in zak en as, maar toch ook weer met flink wat optimisme over de toekomst. Een positievere Paas dan gerechtvaardigd bleek: Het zou nog tot 1918 duren eer de 1e Wereldoorlog voorbij was. Céline Forgens adresseerde de kaart aan juffrouw Dalem in Schaerbeek. Er is geen postzegel die zou kunnen getuigen van daadwerkelijke verzending.
 
Beter Beeld
Goed nieuws: de plaatjes uit deze rubriek zijn voortaan veel gedetailleerder te bekijken!
Tot nu toe konden de prentbriefkaarten in De Leunstoel niet goed worden bekeken. Vanaf nu kunt u doorklikken naar mijn eigen website in opbouw, daar wordt langzaam maar zeker een beeldbank opgebouwd waarin de beelden uit deze rubriek veel beter te zien zijn. Voor de kaarten bij deze aflevering kunt u doorklikken naar http://www.peterschroderatb.nl/page4.php?view=thumbnailList&category=9
en dan op de plaatjes nog 2x klikken om te zien waarover hier wordt geschreven.


© 2010 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Pasen bij nader inzien Peter Schröder
0712BS 74.1
Paashazen en Paasklokken
Pasen zit er weer op, tijd voor een evaluatieve nabespreking? Of is dat mosterd na de maaltijd? Laten we het er op houden dat er tijdens Pasen nieuw leven is ontsproten, dan kunnen we familie, vrienden en kennissen per prentbriefkaart berichten over vorm en inhoud van het nieuwe begin. Ditmaal dus geen Judeo-Christelijke versie van Pasen, maar terug naar het Heidense vruchtbaarheidsfeest. Het is lente, de zon schijnt, de knoppen ontluiken, de dieren maken elkaar het hof, nieuw leven kan beginnen. Vandaag is hier in Nederland vooral de Paashaas actief geweest met het verstoppen van grote hoeveelheden eieren. Bij onze zuiderburen vlogen vooral de Paasklokken weer over. Vanuit die klokken werd een grote variëteit aan kadootjes voor de kinderen uitgestrooid. Maar nu terug naar het Pasen van Frankrijk in het vorige Fin de siècle.

Ontkiemend leven
Uit de toen aldaar verstuurde prentbriefkaarten zou je kunnen opmaken dat de vruchtbaarheidscultus nog flink wat explicieter was dan nu. Kijk eens naar kaart 1, waarop een charmante jonge vrouw ons een intiem kushandje toewerpt, zij lijkt geheel gereed om het nieuwe leven te ontvangen. Misschien heeft ze de levenskiemen al ontvangen, de eieren voor haar corsage lijken nu al overvloed te suggereren. Marie stuurde de kaart in 1910 met de wensen van Vrolijk Pasen en de beste vriendschap naar meneer Georges Bidault in Rouen. Hee, is dat de na WO II (waarin hij keurig in het verzet zat) steeds rechtsere Franse politicus die De Gaulle zozeer rechts inhaalde dat hij in ballingschap geraakte? Nee, het zou zijn vader kunnen zijn. Hoe dan ook: er is een levensstap gezet en mevrouw kan terugblikken op een heuglijke gebeurtenis. De kaart getuigt van veelbelovende levenslust: het was een mooie Paas.

Paasverrassing
De Paasgebeurtenis op kaartenserie 2 zullen de geportretteerden zich nog lang herinneren. Bij dit echtpaar wordt een kist bezorgd geadresseerd aan de vrouw des huizes (kaart 1). Een kist met het opschrift Breekbaar. Uit de kist wordt een enorm ei tevoorschijn gehaald; een wonder denkt een opgetogen meneer en het is nog helemaal gaaf! Mevrouw kijkt wat afstandelijker. (kaart 2) Dat blijft zo op kaart 3, waar het ei zich0712BS 74.2. opent en tot beider verrassing een schattig klein meisje van een jaar of 2½ zich aandient. Volgens het onderschrift roept het kind meteen Mamma! Mamma kijkt nog steeds afstandelijk, maar wel met belangstelling naar haar nieuwe, al behoorlijk ontwikkelde dochteraanwinst. Hoe zou het de kleine verder zijn vergaan? We schatten dat ze aan vaderliefde niet tekort hoeft te komen. De kaarten werden alledrie tegelijk in 1903 door een onbekende (adspirant vader?) verstuurd naar Mevrouw R. Perrin in Parijs.

Merel-eitjes
Op kaart 3 Pasen in het oorlogsjaar 1915. Een sympathieke vrouw tussen de ruïnes van een dorp bij een kapot kanon en grote granaathulzen. Boven dit tafereel een (gedeelte van) een gedicht van Victor Hugo (1802-1885): ‘Lieve fee in ballingschap, tussen jouw gezegende handen herleeft / Ondanks het gekletter van de sabels en het artillerievuur / op de gebroken affuiten temidden van de veldslagen / de hoop in de twijgjes van de vogelnesten’. De vrouw heeft in haar hand een nestje met 5 eitjes, waarschijnlijk van de merel die op het affuit zit (staat?). Het lijkt erop dat ze het nest tevoorschijn heeft gehaald uit de vuurmond van het kapotte kanon. In 1915 hele kleine Paaseitjes, een Pasen in zak en as, maar toch ook weer met flink wat optimisme over de toekomst. Een positievere Paas dan gerechtvaardigd bleek: Het zou nog tot 1918 duren eer de 1e Wereldoorlog voorbij was. Céline Forgens adresseerde de kaart aan juffrouw Dalem in Schaerbeek. Er is geen postzegel die zou kunnen getuigen van daadwerkelijke verzending.
 
Beter Beeld
Goed nieuws: de plaatjes uit deze rubriek zijn voortaan veel gedetailleerder te bekijken!
Tot nu toe konden de prentbriefkaarten in De Leunstoel niet goed worden bekeken. Vanaf nu kunt u doorklikken naar mijn eigen website in opbouw, daar wordt langzaam maar zeker een beeldbank opgebouwd waarin de beelden uit deze rubriek veel beter te zien zijn. Voor de kaarten bij deze aflevering kunt u doorklikken naar http://www.peterschroderatb.nl/page4.php?view=thumbnailList&category=9
en dan op de plaatjes nog 2x klikken om te zien waarover hier wordt geschreven.
© 2010 Peter Schröder
powered by CJ2