archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden delen printen terug
Baby's in de aanbieding Peter Schröder

0512BS 41.1
Er wordt zoveel onzin verteld
Het is nog steeds voorjaar en ook nu is het aanbod van nieuwe wereldburgers weer zeker de moeite waard. Hoe kwam ook weer de nieuwe wereldburger ter wereld aan het begin van de vorige eeuw?
Nogmaals: menselijke vermenigvuldiging was en is voor het grootste deel van de wereldbevolking een nooit geheel opgehelderde zaak. Menselijke bevruchting door vereende liefde van man en vrouw, binnenbaarmoederlijke groei en de blijde komst in de wereld van alledag via een reisje door het moederlijk geboortekanaal, zijn dan ook hoogst onvoorstelbare en ongeloofwaardige processen. Toenemende medische kennis over de moleculaire achtergronden en wetenschappelijke verklaringen en kennis over de loterijen van de erfelijkheid maken het er niet bevattelijker op. Hetzelfde geldt rustige of chaotische uitleg van gynaecologen en vroedvrouwen en zo’n MRI plaatje lijkt sterk op een Rorschachtest en heet niet voor niets een pretscan. Geen wonder dat allerhande veel plausibeler verklaringen van de menselijke geboorte in ruime mate opgeld deden en doen.

Nestblijvers
Vorige keer de geboorte per ei, door en met ooievaar en uit de koolgroente; ditmaal vanuit een nestenkolonie in een stevige boom. Wie (weer die ooievaar?), Hoe (weer ab ovo?) en Waarom die 17 baby’s op kaart 1a in de nesten gewerkt? Het lijkt een gevaarlijk milieu om in geboren te worden, zo hoog boven de grond. Zou het natuurlijke selectie in de hand werken? De kolonie kan niet worden opgevat als een van nestvlieders: gezien de omvang gaat het om al iets oudere (en molliger) nestblijvers (vergelijk ze met loopvogels als kip, kalkoen en fazant). Op één huilbaby na lijkt het gezelschap zich wel te vermaken; er zijn er ook twee die intiem gearmd één nest delen, een tweeling?

De strandvondst
Vanuit de lucht naar de grond en vanaf de grond onder de zeespiegel. De titel onder kaart 1b is Le Nouveau Moïse, het nieuwe Mozesje, misschien is de baby niet van de zeebodem afkomstig. De boreling wordt uit de golven gehaald per schepnet door een jonge vrouw, zijn nieuwe zusje. Het bijgevoegde rijmpje luidt: Victoire! Enfant, le flot berceur / T’amène à moi, ta jeune soeur (Victorie, kind, het wiegevlot brengt je naar mij, je zusje). Een lief moederende zus, maar baby lijkt naar iets anders te kijken. De kaart werd in 1913 door een onbekende verstuurd aan Mademoiselle Alphonsine Boileau in Lixhe, Visé (België).
In Love Story, op zijn (debuut) elpee Randy Newman creates something new under the sun, zong Randy Newman over huwelijksgeluk de memorable frase: We’ll have a kid, maybe we’ll rent one / You got to be sure, we don’t want a bad one. Een rationeel keuzemodel voor de kinderwens. De babycentrale ergens in het schemergebied0512BS 41.2 tussen adoptie, kindersmokkel en weeshuis?

Babymarkt
Ook in de kraam- en zuigelingenzorg is sprake van schaalvergroting, rationalisering, globalisering en informatisering en in dat proces steekt uiteraard vermarkting de kop op. U moet niet denken dat dat iets is van de laatste jaren, nee dat begon al aan het begin van de eeuwwisseling. De gezinnen werden groot, moeders & vaders kwamen handen tekort en voor een evenwichtige kinderdistributie waren de familiale netwerken niet meer afdoende. Een deel van de aanwas (het babyaccres zullen we maar zeggen) werd te koop gezet. Op kaart 2a zien we twee keurig geklede kleuters, jongen en meisje, die onder een bord A Vendre op een mooi kussen een goedgeklede baby vinden. Blijkens de tekst vragen ze zich af of deze levende pop in het gras die beweegt, babbelt en zingt, misschien wel een echte baby is. De verkoper komt niet in beeld. De kaart werd in 1908 verstuurd aan Monsieur Henri Wijnen in Venlo, Hollande door...hee, dat is toevallig, Alphonsine uit Visé! Vanuit Visé, blijkens haar tekstbericht bezig haar koffer te pakken, stuurt ze maar vast deze kaart, vooruitlopend op een brief. Wat was er allemaal met Alphonsine en die baby’s?

Kwaliteit en elektrische veiligheid
Tenslotte een meer ordelijk beeld van de babymarkt op kaart 2b in 1913 onder dank verstuurd door Henrëtte aan Mademoiselle Van de Mortel in Liège. Vier baby’s, twee meisjes (roze strik) en twee jongens (lichtblauwe strik) hangen ingebakerd tussen de rozen aan een muurtje. De baby’s zijn, laten we zeggen, geëtiketteerd: v.l.n.r. zien we een mooie aanbieding, een baby die nooit huilt, een baby die altijd glimlacht en een baby die altijd braaf is. Dat is handig! Nog geen vermelding van de herkomst, geen declaratie van ingrediënten, geen uiterste gebruiksdatum, maar evenzogoed een mooi begin. De Consumentenbond kan hier toch zo instappen met mooie tests? Plusjes en minnetjes voor uiterlijk, gezondheid, duurzaamheid, spierkracht, spraakvermogen en dan Een Beste Koop, en een Voordelige Keus! En een kosten/baten vergelijking (op jaarbasis) tussen nieuwe baby’s en ‘occasions’. Ook een gat in de markt voor Marktplaats.nl natuurlijk: Leuke set baby’s, nauwelijks gebruikt, van eerste eigenaar, compleet in doos, bieden!

*********************************
Kaarten uit ‘de Peter Schröder Collectie’, copyright 2008 Peter Schröder. Aan mijn website met mooiere versies van de plaatjes wordt gewerkt.
Veel van de in deze rubriek vertoonde prentbriefkaarten zijn geleverd door Antiquariaat Jac. Verloop, dat beschikt over een zeer veelzijdig assortiment ansichtkaarten en ander drukwerk. www.jacverloop.nl 


© 2008 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "Beelden uit soberder tijden" -
Beschouwingen > Beelden uit soberder tijden
Baby's in de aanbieding Peter Schröder
0512BS 41.1
Er wordt zoveel onzin verteld
Het is nog steeds voorjaar en ook nu is het aanbod van nieuwe wereldburgers weer zeker de moeite waard. Hoe kwam ook weer de nieuwe wereldburger ter wereld aan het begin van de vorige eeuw?
Nogmaals: menselijke vermenigvuldiging was en is voor het grootste deel van de wereldbevolking een nooit geheel opgehelderde zaak. Menselijke bevruchting door vereende liefde van man en vrouw, binnenbaarmoederlijke groei en de blijde komst in de wereld van alledag via een reisje door het moederlijk geboortekanaal, zijn dan ook hoogst onvoorstelbare en ongeloofwaardige processen. Toenemende medische kennis over de moleculaire achtergronden en wetenschappelijke verklaringen en kennis over de loterijen van de erfelijkheid maken het er niet bevattelijker op. Hetzelfde geldt rustige of chaotische uitleg van gynaecologen en vroedvrouwen en zo’n MRI plaatje lijkt sterk op een Rorschachtest en heet niet voor niets een pretscan. Geen wonder dat allerhande veel plausibeler verklaringen van de menselijke geboorte in ruime mate opgeld deden en doen.

Nestblijvers
Vorige keer de geboorte per ei, door en met ooievaar en uit de koolgroente; ditmaal vanuit een nestenkolonie in een stevige boom. Wie (weer die ooievaar?), Hoe (weer ab ovo?) en Waarom die 17 baby’s op kaart 1a in de nesten gewerkt? Het lijkt een gevaarlijk milieu om in geboren te worden, zo hoog boven de grond. Zou het natuurlijke selectie in de hand werken? De kolonie kan niet worden opgevat als een van nestvlieders: gezien de omvang gaat het om al iets oudere (en molliger) nestblijvers (vergelijk ze met loopvogels als kip, kalkoen en fazant). Op één huilbaby na lijkt het gezelschap zich wel te vermaken; er zijn er ook twee die intiem gearmd één nest delen, een tweeling?

De strandvondst
Vanuit de lucht naar de grond en vanaf de grond onder de zeespiegel. De titel onder kaart 1b is Le Nouveau Moïse, het nieuwe Mozesje, misschien is de baby niet van de zeebodem afkomstig. De boreling wordt uit de golven gehaald per schepnet door een jonge vrouw, zijn nieuwe zusje. Het bijgevoegde rijmpje luidt: Victoire! Enfant, le flot berceur / T’amène à moi, ta jeune soeur (Victorie, kind, het wiegevlot brengt je naar mij, je zusje). Een lief moederende zus, maar baby lijkt naar iets anders te kijken. De kaart werd in 1913 door een onbekende verstuurd aan Mademoiselle Alphonsine Boileau in Lixhe, Visé (België).
In Love Story, op zijn (debuut) elpee Randy Newman creates something new under the sun, zong Randy Newman over huwelijksgeluk de memorable frase: We’ll have a kid, maybe we’ll rent one / You got to be sure, we don’t want a bad one. Een rationeel keuzemodel voor de kinderwens. De babycentrale ergens in het schemergebied0512BS 41.2 tussen adoptie, kindersmokkel en weeshuis?

Babymarkt
Ook in de kraam- en zuigelingenzorg is sprake van schaalvergroting, rationalisering, globalisering en informatisering en in dat proces steekt uiteraard vermarkting de kop op. U moet niet denken dat dat iets is van de laatste jaren, nee dat begon al aan het begin van de eeuwwisseling. De gezinnen werden groot, moeders & vaders kwamen handen tekort en voor een evenwichtige kinderdistributie waren de familiale netwerken niet meer afdoende. Een deel van de aanwas (het babyaccres zullen we maar zeggen) werd te koop gezet. Op kaart 2a zien we twee keurig geklede kleuters, jongen en meisje, die onder een bord A Vendre op een mooi kussen een goedgeklede baby vinden. Blijkens de tekst vragen ze zich af of deze levende pop in het gras die beweegt, babbelt en zingt, misschien wel een echte baby is. De verkoper komt niet in beeld. De kaart werd in 1908 verstuurd aan Monsieur Henri Wijnen in Venlo, Hollande door...hee, dat is toevallig, Alphonsine uit Visé! Vanuit Visé, blijkens haar tekstbericht bezig haar koffer te pakken, stuurt ze maar vast deze kaart, vooruitlopend op een brief. Wat was er allemaal met Alphonsine en die baby’s?

Kwaliteit en elektrische veiligheid
Tenslotte een meer ordelijk beeld van de babymarkt op kaart 2b in 1913 onder dank verstuurd door Henrëtte aan Mademoiselle Van de Mortel in Liège. Vier baby’s, twee meisjes (roze strik) en twee jongens (lichtblauwe strik) hangen ingebakerd tussen de rozen aan een muurtje. De baby’s zijn, laten we zeggen, geëtiketteerd: v.l.n.r. zien we een mooie aanbieding, een baby die nooit huilt, een baby die altijd glimlacht en een baby die altijd braaf is. Dat is handig! Nog geen vermelding van de herkomst, geen declaratie van ingrediënten, geen uiterste gebruiksdatum, maar evenzogoed een mooi begin. De Consumentenbond kan hier toch zo instappen met mooie tests? Plusjes en minnetjes voor uiterlijk, gezondheid, duurzaamheid, spierkracht, spraakvermogen en dan Een Beste Koop, en een Voordelige Keus! En een kosten/baten vergelijking (op jaarbasis) tussen nieuwe baby’s en ‘occasions’. Ook een gat in de markt voor Marktplaats.nl natuurlijk: Leuke set baby’s, nauwelijks gebruikt, van eerste eigenaar, compleet in doos, bieden!

*********************************
Kaarten uit ‘de Peter Schröder Collectie’, copyright 2008 Peter Schröder. Aan mijn website met mooiere versies van de plaatjes wordt gewerkt.
Veel van de in deze rubriek vertoonde prentbriefkaarten zijn geleverd door Antiquariaat Jac. Verloop, dat beschikt over een zeer veelzijdig assortiment ansichtkaarten en ander drukwerk. www.jacverloop.nl 
© 2008 Peter Schröder
powered by CJ2