archiefvorig nr.lopend nr.

Beschouwingen > De poëtische wereld delen printen terug
Goedkoop en toch heilig Willem Minderhout

0902BS Stalin
In jaren tachtig kende het prachtige radioprogramma ‘Borát’, een voorloper van Jiskefet, de rubriek ‘Goedkope Meningen’, waarin iemand totaal ongegrond voor zich uit zat te bazelen. Dat was toen humor waarom je mocht lachen. Als je tegenwoordig om iemands goedkope mening lacht, kun je er donder op zeggen dat je op hoge toon het verwijt krijgt dat je de eigenaar van deze mening aantast in zijn ‘vrijheid van meningsuiting’. Oei, het was dus niet om te lachen. Als je dan, enigszins onthutst, probeert om met argumenten aan te tonen dat die in alle vrijheid geuite mening toch wel erg goedkoop is, word je er al snel van beschuldigd dat je ‘demoniseert’. Het ligt allemaal nogal gevoelig de laatste tijd.

Wat is dat eigenlijk, een ‘mening’? Het woordenboek zegt onder meer: ‘een subjectieve opvatting ten opzichte van een bepaalde toestand of gebeurtenis’. Je kunt meningen volgens mij in twee categorieën onderverdelen: meningen gebaseerd op kennis en meningen gebaseerd op geloof. Stefan Themerson heeft het verschil tussen beide mooi weergegeven in het gedicht ‘The Lay Scripture’ (de Lekenbijbel). Ik heb een fragment voor u vertaald:

De bewering dat de aarde het centrum mundi is
Was ooit waarheid
Voor hen die dit (hoe onjuist ook) wisten;
En op het zelfde moment vooroordeel
Voor hen die dit geloofden.

Voor de eersten,
Was het systeem dat Copernicus beschreef
Een grote ontdekking, een openbaring die
Het gecompliceerde net van het Ptolemaische systeem.
Verlichtte en ontwarde.

Voor de laatsten,
Was het een verschrikkelijke revolutionaire schok
Een vernietigende Joods-Bolsjevistische uitvinding
Zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen.

Waarheid die zijn tijd overleefd heeft
Wordt vooroordeel
Als je het ‘traditie’ noemt
Zul je me ontrieven.

(Stefan Themerson (1997), ‘The Lay Bible’, in: Selected Poems, Gaberbocchus Press/De Harmonie, Amsterdam)

Vandaar dat het zo lastig discussiëren is met mensen die hun mening, hoe goedkoop ook, op een geloof baseren. Zonder hun mening stort hun wereld in. Of dat geloof nou op God of Geert, of op weer wat anders is gebaseerd.
 
********************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar www.peppered.nl


© 2011 Willem Minderhout meer Willem Minderhout - meer "De poëtische wereld" -
Beschouwingen > De poëtische wereld
Goedkoop en toch heilig Willem Minderhout
0902BS Stalin
In jaren tachtig kende het prachtige radioprogramma ‘Borát’, een voorloper van Jiskefet, de rubriek ‘Goedkope Meningen’, waarin iemand totaal ongegrond voor zich uit zat te bazelen. Dat was toen humor waarom je mocht lachen. Als je tegenwoordig om iemands goedkope mening lacht, kun je er donder op zeggen dat je op hoge toon het verwijt krijgt dat je de eigenaar van deze mening aantast in zijn ‘vrijheid van meningsuiting’. Oei, het was dus niet om te lachen. Als je dan, enigszins onthutst, probeert om met argumenten aan te tonen dat die in alle vrijheid geuite mening toch wel erg goedkoop is, word je er al snel van beschuldigd dat je ‘demoniseert’. Het ligt allemaal nogal gevoelig de laatste tijd.

Wat is dat eigenlijk, een ‘mening’? Het woordenboek zegt onder meer: ‘een subjectieve opvatting ten opzichte van een bepaalde toestand of gebeurtenis’. Je kunt meningen volgens mij in twee categorieën onderverdelen: meningen gebaseerd op kennis en meningen gebaseerd op geloof. Stefan Themerson heeft het verschil tussen beide mooi weergegeven in het gedicht ‘The Lay Scripture’ (de Lekenbijbel). Ik heb een fragment voor u vertaald:

De bewering dat de aarde het centrum mundi is
Was ooit waarheid
Voor hen die dit (hoe onjuist ook) wisten;
En op het zelfde moment vooroordeel
Voor hen die dit geloofden.

Voor de eersten,
Was het systeem dat Copernicus beschreef
Een grote ontdekking, een openbaring die
Het gecompliceerde net van het Ptolemaische systeem.
Verlichtte en ontwarde.

Voor de laatsten,
Was het een verschrikkelijke revolutionaire schok
Een vernietigende Joods-Bolsjevistische uitvinding
Zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen.

Waarheid die zijn tijd overleefd heeft
Wordt vooroordeel
Als je het ‘traditie’ noemt
Zul je me ontrieven.

(Stefan Themerson (1997), ‘The Lay Bible’, in: Selected Poems, Gaberbocchus Press/De Harmonie, Amsterdam)

Vandaar dat het zo lastig discussiëren is met mensen die hun mening, hoe goedkoop ook, op een geloof baseren. Zonder hun mening stort hun wereld in. Of dat geloof nou op God of Geert, of op weer wat anders is gebaseerd.
 
********************************
De Leunstoel is gebouwd door Peppered.
Ga voor informatie over dat bureau naar www.peppered.nl
© 2011 Willem Minderhout
powered by CJ2