archiefvorig nr.lopend nr.

 
adverteren - colofon - donateur worden


terug

Evelien Polter
e.polter@chello.nl
portretEvelien

 

Ik ben redactielid van het PvdA Magazine, het afdelingsblad van het regiobestuur van Amsterdam. In het dagelijks leven ben ik beleidsmedewerkster kwaliteitszorg bij het ROC van Amsterdam. Ik organiseer onderwijsdebatten met docenten en leerlingen over actuele thema’s zoals interculturele conflicten en de stageproblematiek. Hiervoor ben ik jarenlang met veel plezier docent geweest bij verschillende beroepsopleidingen.

 

Naar kunst en cultuur gaat mijn hele leven al mijn interesse uit. Literatuur, toneel, film en cabaret zijn mijn hoofdinteresses. Ik vind het belangrijk dat vrouwen in culturele adviesraden, besturen en jury’s zitting hebben omdat zij een aspect van het leven representeren die mannen vaak niet zo belangrijk vinden. In het literaire wereldje bijvoorbeeld zijn er veel mannelijke recensenten en mannelijke jury leden bij prijzen. Vrouwelijke auteurs als Anna Enquist worden niet op waarde geschat in de literaire kritieken en in de wetenschap. Het lezerspubliek bestaat uit vrouwen maar hun smaak en mening wordt niet verwoord door de literaire kritiek.

 

Evelien Polter woont samen en heeft 2 kinderen, van 15 en 17 jaar oud.

 artikel rubriek
Profijtelijk besturen Beschouwingen > Het leven zelf
Een vrouw wordt ouder Beschouwingen > Het leven zelf
Leesclub voor grote maten Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Bejaarde kater Beschouwingen > Het leven zelf

artikel aflevering
geen artikelen gevonden


Alles van auteur:

Alles van rubriek:

naar algemene archief

powered by CJ2